logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Nowi nauczyciele mianowani
59 pedagogów z bydgoskich placówek oświatowych odebrało akty nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego.


Uroczystość odbyła się w czwartek, 31 sierpnia, w bydgoskim Pałacu Młodzieży. Nowo mianowani nauczyciele złożyli ślubowanie. Akty nadania wręczyli nauczycielom prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski oraz jego zastępca, nadzorująca m.in. sprawy edukacji, Iwona Waszkiewicz.

W uroczystości wzięli udział m.in. kujawsko-pomorski kurator oświaty Marek Gralik, Radę Miasta Bydgoszczy reprezentował wiceprzewodniczący Lech Zagłoba-Zygler, obecni byli też bydgoscy radni, Andrzej Kaczmarek i Ireneusz Nitkiewicz, oraz przedstawiciele Wydziału Edukacji i Sportu z dyrektor Elżbietą Wiewiórą.

Akty nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego odebrali nauczyciele następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 38: Magdalena Boesche-Starczewska (edukacja wczesnoszkolna), Hanna Lejbman (religia), Roksana Ptasznik (edukacja wczesnoszkolna)

- Zespół Szkół nr 8: Aleksandra Grzybowska-Lińska (nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem), Ilona Nyka (edukacja wczesnoszkolna), Anna Podlaszewska (świetlica)

- Zespół Szkół nr 25 Mistrzostwa Sportowego: Dorota Boras-Pociask (j. niemiecki), Jerzy Radomski (geografia), Patryk Stuczyński (wychowanie fizyczne)

- Zespół Szkół nr 29: Joanna Morawska (terapia dziecka z autyzmem), Patrycja Sobierajska (edukacja wczesnoszkolna), Ewa Żonakowska (edukacja wczesnoszkolna)

- Zespół Szkół Gastronomicznych: Ewa Gajdemska (praktyczna nauka zawodu), Hanna Kuklińska-Piątkowska (przedmioty zawodowe), Hanna Pasera (przedmioty zawodowe)

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 Sp.: Katarzyna Doktor (przedmioty zawodowe), Karolina Unger-Dudek (biologia, chemia), Joanna Wielgosz (psychologia)

- Szkoła Podstawowa nr 66: Piotr Kobus (informatyka), Arleta Rojowska (biblioteka)

- Zespół Szkół i Placówek nr 1: Katarzyna Grabowska (j. angielski), Ewa Porożyńska (edukacja wczesnoszkolna)

- Zespół Szkół nr 15: Agata Chechła (j. polski), Alina Kaczocha(wychowanie fizyczne)

- Zespół Szkół nr 16: Aleksandra Chęcińska (j. angielski), Janusz Wiśniewski (zajęcia pozaszkolne)

- Zespół Szkół nr 26: Arkadiusz Pruss (wychowanie fizyczne), Magda Wiśniewska (edukacja wczesnoszkolna)

- Zespół Szkół nr 34: Joanna Adamska-Hoffa (edukacja wczesnoszkolna), Sylwia Rozwalak (edukacja wczesnoszkolna)

- Zespół Szkół Budowlanych: Łukasz Jędrzejczyk (przedmioty zawodowe), Anita Studzińska (przedmioty zawodowe)

- Zespół Szkół Drzewnych: Dominika Janka-Grzelak (przedmioty zawodowe), Adam Juszkiewicz (przedmioty zawodowe)

- Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych: Elżbieta Bykowska (przedmioty zawodowe), Łukasz Polasik (religia)

- Zespół Szkół Mechanicznych nr 1: Roma Gorczyca (przedmioty zawodowe), Mirosław Miciak (przedmioty zawodowe)

- Przedszkole nr 61: Monika Pawlak (wychowanie przedszkolne)

- Przedszkole nr 70: Aleksandra Mrozik (wychowanie przedszkolne)

- Szkoła Podstawowa nr 9: Monika Bielaś (edukacja wczesnoszkolna)

- Szkoła Podstawowa nr 14: Karolina Bujewska (matematyka)

- Szkoła Podstawowa nr 20: Agata Książkiewicz (j. angielski)

- Szkoła Podstawowa nr 41: Kinga Mastalerska-Paczkowska (edukacja wczesnoszkolna)

- Szkoła Podstawowa nr 58: Marta Karsz (j. angielski)

- Zespół Szkół nr 1: Beata Kośnik (wykonywanie i stylizacja fryzur)

- Zespół Szkół nr 5: Piotr Wachowski (religia)

- Zespół Szkół nr 17: Dawid Wawrzonkowski (j. angielski)

- Zespół Szkół nr 21: Zuzanna Piątkowska (przyroda)

- Zespół Szkół nr 23: Paula Milczarska-Wąsewicz (j. angielski)

- Zespół Szkół nr 24: Piotr Poćwiardowski (religia)

- Zespół Szkół nr 30 Specjalnych: Katarzyna Czechowska (edukacja wczesnoszkolna)   

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5: Anna Ziorkowska (matematyka)

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6: Agnieszka Grochocka (biblioteka)

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3: Ewa Czarnotta (rewalidacja indywidualna)

- Zespół Szkół Elektronicznych: Małgorzata Lutowska (j. niemiecki)

 - Zespół Szkół Samochodowych: Łukasz Orchowski (instruktor jazdy)

- MDK nr 5: Jan Zyśk (plastyka, sztuka)

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1: Marika Malak (psychologia)

Akty powierzeń odebrali również doradcy metodyczni pomagającym nauczycielom  w realizacji zadań i doskonaleniu zawodowym: Katarzyna Fredyk (matematyka) – SP 41, Gabriela Kurek (edukacja wczesnoszkolna) – ZS 26, Małgorzata Acalska (język polski dla szkół podstawowych) – ZS 29, Małgorzata Ostrowska (wychowanie fizyczne) – ZS 27, Ewa Jędrzejczak-Taranek (historia) – ZS 23, Aleksandra Cieszyńska (religia) – SP 63, Anna Nakielska-Kowalska(język polski dla szkół ponadpodstawowych) – ZSO 6 oraz Grzegorz F. Wojewoda (fizyka) – ZSO 6.

Warto wiedzieć:

Po przepracowaniu dwóch lat od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciel może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego. Staż trwa 2 lata i 9 miesięcy.