logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Bydgoscy nauczyciele świętują swój dzień
Pracownicy oświaty świętują dziś Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji 106 nauczycieli otrzymało nagrody z rąk prezydenta Rafała Bruskiego.


Nauczyciele zostali nagrodzeni za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej – prezydent Rafał Bruski wręczył dziś (12 października) 106 takich nagród podczas uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Dziękuję wszystkim pracownikom oświaty za trud i serce, jakie wkładają w wychowywanie i edukację bydgoskich uczniów. To ważna rola, którą wypełniacie Państwo wzorowo. – mówi Prezydent Rafał Bruski. Bydgoskie szkoły zmieniają się – dodaje. – Od 2011 na inwestycje w budynki szkolne wydaliśmy około 400 mln zł. Kończymy z lekcjami WF-u na asfalcie. Mamy edukację dostosowaną do rynku pracy, a nasze szkolnictwo zawodowe jest stawiane za wzór. Mamy najnowocześniejszą szkołę w regionie, do której w ubiegłym roku poszły setki uczniów, a także przedszkolaki. Staramy się, aby dzieci mogły zdobywać wiedzę w jak najlepszych warunkach, a Państwo mogli tę wiedze przekazywać w nowoczesnych placówkach. Edukacja i inwestycje z nią związane zawsze będą dla nas zadaniami priorytetowymi. 

W spotkaniu udział wzięli m. in. dyrektorzy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto, nauczyciele, a także pracownicy administracji państwowej i samorządowej.

Oprócz nagród Prezydenta Bydgoszczy dla nauczycieli, podczas uroczystości wręczono także inne wyróżnienia. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymała Lucyna Brodziak, dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych. Z kolei Grażyna Dziedzic, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 otrzymała wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Konkursie "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" za wyróżniającą pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, stosowanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych i przyczynianie się do podnoszenia jakości edukacji oraz promocji województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto uhonorowany został nagrodą Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły Roman Wojciechowski, dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych

Wręczono także Medale za Długoletnią Służbę w uznaniu za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa - postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowanych zostało sześciu bydgoskich pracowników oświaty.

Odznaczeniami resortowymi: Medalami Komisji Edukacji Narodowej nadanymi za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania uhonorowanych zostało sześć osób.

Ważne liczby:
•    615 mln zł na wydatki bieżące w 2018 roku
•    400 mln zł na inwestycje w budynki od 2011 roku
•    150tysięcy  godzin dodatkowego kształcenia praktycznego w latach 2016-18
•    1000 uczestników staży w latach 2016-18
•    41 boisk od 2011 roku
•    29 szkół objętych termomodernizacją od 2012 roku
•    23 mln zł na podniesienie poziomu szkolnictwa zawodowego od 2016 roku
•    10 zł to koszt nowego miesięcznego biletu dla uczniów