logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Ul. Marcinkowskiego nabierze blasku
W tym roku rozpocznie się rewitalizacja ul. K. Marcinkowskiego. Przebudowane zostaną chodniki i oświetlenie. Wcześniej wokół ulicy zrealizowano wiele innych projektów poprawiających estetykę.


Wkrótce rozpoczną swoje prace drogowcy. Zaplanowana została między innymi wymiana oświetlenia. Stare lampy  na tak zwanych „przewieszkach”  (stalowych linach rozciągniętych pomiędzy budynkami) zastąpią stylowe słupy w formie bydgoskich pastorałów z energooszczędnymi oprawami. Oświetlenie tego typu zostanie również zamontowane wzdłuż ul. Obrońców Bydgoszczy oraz Warmińskiego. Obecnie trwa przetarg na wybór wykonawcy tego zadania. Nowe latarnie zostaną ustawione w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy. Po wymianie oświetlenia możliwe będzie też wykonanie prac przy chodnikach.

Warto dodać, że w poprzednich latach zrealizowano szereg innych zadań poprawiających wizerunek tej części Śródmieścia. Wzdłuż wschodniej strony ulicy zasadzono szpaler jarząbów szwedzkich. Rozbudowano również kosztem 13 mln zł  budynek dawnego kina „Orzeł”, który od 6 lat pełni funkcję Miejskiego Centrum Kultury. W roku 2014 zakończyła się natomiast przebudowa bulwarów i terenów pomiędzy nimi i ulicą Marcinkowskiego. Zlokalizowano tam duży plac zabaw. Z kolei parking na końcu ul. Marcinkowskiego został zastąpiony eleganckim skwerem z fontanną wbudowaną w nawierzchnię chodnika oraz wyeksponowanej śluzie workowej. To przedsięwzięcie kosztowało 25 mln zł.  Poza tym dzięki współpracy z RZGW zrewitalizowano śluzę miejską i jej otoczenie. To zadanie pochłonęło 6 mln zł. Warto dodać, że w ramach planowanej budowy dróg rowerowych wzdłuż ul. Focha planowane jest zbudowanie odcinka ciągu pieszo-rowerowego lepiej komunikującego bulwar od strony ul. Marcinkowskiego i opery Nova.Warto wiedzieć:

  • 350 metrów to długość ulicy K. Marcinkowskiego
  • 44 mln trafiło do tej pory na rewitalizację jej otoczenia
  • 25 stylowych latarni zostanie ustawionych na ulicach K. Marcinkowskiego, Obrońców Bydgoszczy i E. Warmińskiego w tym roku