logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Stypendia na kulturę rozdane
Mają pomysł na książkę, wydarzenia muzyczne czy przedsięwzięcia artystyczne - dziś (14 września) w ratuszu prezydent Rafał Bruski wręczył stypendia na twórczość artystyczną oraz działania na rzecz upowszechniania kultury.


To już III edycja konkursu stypendialnego w tym roku, w której indywidualni twórcy i animatorzy kultury ubiegali się o środki finansowe na realizację 90 projektów. Komisja spośród nadesłanych propozycji wybrała 39 – w tym 13 propozycji w zakresie projektów wydawniczych, 6 projektów muzycznych, 14 zakresie fotografii,  malarstwa, sztuk wizualnych, dziedzictwa kulturowego i upowszechniania kultury  (w tym projekty teatralne i interdyscyplinarne), a także stypendia dotyczące udziału bydgoskich twórców w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach artystycznych (6 projektów ).


 

Lista wszystkich stypendystów TUTAJ.
 
Stypendia przyznawane są od 2012 roku - dzięki tej formie wsparcia udało się  zrealizować już 593 projekty .
 
W budżecie Miasta 2017 roku na stypendia w sumie przeznaczono kwotę 510 000 zł (po 170 000 zł  na każdą  edycję), w 2016 i 2015 roku było także po 510 000 zł na rok, w  2014 roku - 390 000 zł,  a w latach 2013 i 2012  po 300 000 zł na rok.