logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Solidne drogi, długa gwarancja
Ruszają prace przy wykonywaniu podbudowy na nowych ulicach na osiedlu Eskulapa. Trwa też budowa chodników i drogi rowerowej wzdłuż ul. Matki Teresy z Kalkuty.


W ubiegłym tygodniu wznowione zostały prace ziemne. Teraz prowadzone są już pierwsze  roboty brukarskie przy chodnikach, zatokach autobusowych, a także  pierścieniach rond, które wyłożone zostaną  kostką kamienną. To rozwiązanie, które ułatwia przejazd  szczególnie dużym pojazdom. Poza tym wzdłuż ul. Matki Teresy z Kalkuty wykonywana jest droga rowerowa. Zgodnie z wcześniej przyjętymi standardami jej nawierzchnia wykonana zostanie z asfaltu. Prowadzone są też prace przy konstrukcji jezdni (podbudowie).
Na ulicach Trybowskiego i Jasinieckiej prowadzone obecnie są prowadzone roboty ziemne i brukarskie. Poza tym budowane są studnie kanalizacyjne oraz przekładana jest sieć telekomunikacyjna.

Cała inwestycja polega na  wybudowanie 800-metrowego nowego odcinka ulicy Matki Teresy z Kalkuty. Powstają  na niej cztery ronda na wysokości ulic: Romanowskiej, Rydygiera, Trybowskiego, Pod Skarpą. Zadanie obejmuje też budowę ulicy Trybowskiego (900 metrów) i odcinka Jasinieckiej (320 metrów). Wzdłuż ulicy Matki Teresy z Kalkuty budowana jest  wydzielona droga dla rowerów  po wschodniej stronie. Koszt przedsięwzięcia to 9 mln zł. Zakończenie prac planowane jest na czerwiec. Po tym terminie nowe ulice będą objęte 8-letnią gwarancją.

Warto podkreślić, że ul. Matki Teresy z Kalkuty, nie ma charakteru drogi osiedlowej, tylko drogi głównej. Realizacja tego zadania pozwoli wprowadzić atrakcyjną ofertę transportu zbiorowego Obecnie autobusy na osiedle Eskulapa kierowane są przez osiedle Przylesie oraz pokonują ulice z progami zwalniającymi co wpływa na dłuższy czas podróży i jest traktowane jako rozwiązanie przejściowe. Nowa ulica jest spójna z planami zagospodarowanie w przyszłości górnego tarasu Fordonu. To ona ma stanowić główną arterię zapewniającą dojazd do tej części miasta. Ulica Matki Teresy z Kalkuty lepiej  też skomunikuje  Fordon z Myślęcinkiem (bezpośredni dojazd z ul. Pod Skarpą do rozbudowanej ul.  Akademickiej).