logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Ślusarska zmieni się w estetyczny zaułek
Ulica obsługująca między innymi zaplecze Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 zmieni się w estetyczną pieszojezdnię. Zamontowane zostaną przy niej też kamery monitoringu. Zadanie do realizacji wytypowali mieszkańcy Śródmieścia w trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski.


Prace w pierwszej kolejności polegać będą na rozbiórce istniejącej asfaltowej  nawierzchni pieszojezdni. Następnie przygotowane zostanie podłoże pod nową konstrukcję ulicy. Na koniec ułożona zostanie estetyczna kostka betonowa  z elementami kamiennymi.  W ramach prac przewidziano też montaż barierek oraz ułożenie tynku szlachetnego na fragmencie muru ogrodzeniowego przyległego do ulicy. Zadanie obejmuje też rozbudowę sieci monitoringu. Powstaną dwa dodatkowe punkty kamerowe, w których zostaną zainstalowane po dwie stałopozycyjne kompaktowe kamery zewnętrzne.

Obecnie trwa przetarg na wybór wykonawcy prac budowlanych. Warto podkreślić, że jednym z kluczowych elementów oceny ofert będzie długość gwarancji. Prace od momentu podpisania umowy z wykonawcą zajmą około 3 miesięcy. Koszt inwestycji  szacowany jest na około  400 tysięcy złotych.

Zadanie do realizacji wytypowali mieszkańcy Śródmieścia w trakcie ubiegłorocznego głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski. Na to przedsięwzięcie oddano 230 głosów. Warto podkreślić, że w tej części Śródmieścia udało się już zrealizować w oparciu o budżet miasta inne zadania. Wymienione zostało oświetlenie na ul. Ślusarskiej, Matejki i Dworcowej. Przebudowano Dworcową, a ulice Fredry, Warszawska i Śniadeckich zyskały nowe nawierzchnie. Wyremontowano też chodniki na ul. Warszawskiej i Matejki. Ze środków Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego udało się zmodernizować nawierzchnię placu zabaw przy MDK nr 4 oraz przywrócić estetyczny wygląd ulicy Chrobrego.