logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rozbudowa Muzeum Okręgowego. Elewacja w piaskowym kolorze. Raport nr 7
Trwają prace przy rewitalizacji gmachu Muzeum Okręgowego przy ul. Gdańskiej. Od strony północnej rozpoczęło się malowanie odrestaurowanej elewacji. Szereg prac prowadzonych jest jeszcze wewnątrz obiektu. Trwa też budowa nowej części budynku.


Prace przy Muzeum Okręgowym to jedna z największych inwestycji w Bydgoszczy. Remont i rozbudowa są konieczne z uwagi na zły stan techniczny (obiekt od kwietnia 2009 roku jest zamknięty dla zwiedzających) oraz brak miejsca na ekspozycje zbiorów sztuki, strefę wejściową, zbiory biblioteczne i czytelnię, pracownie konserwatorskie, sale konferencyjne, sale do działań edukacyjnych itp. Koszt prac to ponad 22 mln zł.

Projekt rozbudowy muzeum składa się z dwóch części. Pierwsza zakłada remont konserwatorski istniejącego budynku przy ul. Gdańskiej. Ta część prac prowadzona jest już od ubiegłego roku. Jesienią zakończyła się między innymi wymiana dachu. Zrealizowano też szereg robót konserwatorsko-budowlanych wewnątrz zabytku. Coraz bardziej zaawansowane są prace związane z  odnowieniem elewacji. Po uzupełnieniu tynków i odbudowie detali rozpoczęło się malowanie północnej ściany. Ostatecznie budynek utrzymany będzie w kolorystyce piaskowej. To spora różnica w stosunku do projektu. Od początku zakładano jednak przeprowadzenie na etapie robót budowlanych  dodatkowych badań konserwatorskich, w celu odkrycia najstarszych powłok malarskich. W ich wyniku w uzgodnieniu z miejskim konserwatorem zabytków zdecydowano o rezygnacji z koloru ceglastego na rzecz barwy o odcieniu żółtym.

Druga część projektu polega natomiast na dobudowaniu nowej części muzeum od strony północno-wschodniej (od Bydgoskiego Centrum Finansowego). Te prace rozpoczęły się w styczniu. Wykonano już fundamenty. Teraz prowadzone są prace przy wznoszeniu konstrukcji w części parterowej. Nowa część muzeum będzie miała charakter lekkiej przeszklonej konstrukcji o prostej nowoczesnej bryle. Głównym założeniem architektonicznym  jest  wyraźne oddzielenie projektowanej architektury od zabytkowego obiektu oraz połączenie go z elewacją gmachu BCF (dawna „Drukarnia”). Elewacja starego gmachu  muzeum odnowiona i adaptowana bez większej  przebudowy zestawiona została z nową, prostą formą. Od placu przy „drukarni” projektowana jest przeszklona rozbudowa budynku którą wzbogacają dwie proste białe bryły, w których funkcjonować będą sala audiowizualna i kawiarnia pokryte materiałem elewacyjnym z płyt mineralno-akrylowych. Biało-czarna forma sali audiowizualnej umieszczonej na wysokości piętra, z dachem pozbawionym okapów inspirowana jest kształtem bydgoskich spichlerzy. Na poddaszu znajdzie się kawiarnia w kształcie prostopadłościanu . Od strony południowej, ogrodu kościoła Klarysek projektowana jest prosta elewacja nawiązująca wielkością okien do istniejącego budynku muzeum. Na poziomie poddasza znajdzie się m.in. funkcjonalny taras zachęcający do wypoczynku na świeżym powietrzu, duże przeszklenia oraz widok na ogród i kościół  Klarysek pozwalają na drobną przerwę w czasie zwiedzania. Cały parter rozbudowanego budynku stanowić ma wydzieloną strefę wejściową. Łączność obu części, nowej i starej, na poziomie piętra umożliwiać będą  kładki i pomosty.

Ważne liczby:

 

  • powierzchnia użytkowa nowej części muzeum - 1410 m2
  • koszt inwestycji – 22,6 mln zł
  • długość gwarancji – 10 lat