logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rewitalizacja Starego Rynku. Raport nr 9
Na Starym Rynku rozpoczęło się układanie płyt granitowych, które zaznaczą obecność dawnego ratusza. Kończą się też prace instalacyjne związane z siecią ciepłowniczą w południowej części rynku.


Niemal połowa powierzchni Starego Rynku jest już pokryta granitowymi płytami – ich układanie rozpoczęło się od strony zachodniej. Stosowane są trzy podstawowe rodzaje płyt o różnych wymiarach utrzymanych w szaro-piaskowej kolorystyce. Ich faktura ma też odpowiednią szorstkość, co zapewni bezpieczne poruszanie się zimą. Waga największych płyt to około 400 kilogramów. Stąd przy ich układaniu konieczne jest użycie specjalistycznego sprzętu. Centralna część płyty będzie otoczona również opaską z drobnej kostki bazaltowej. Pomiędzy krawężnikiem i opaską zastosowane zostaną również mniejsze płyty kamienne. Sporo precyzyjnej pracy wymagać będzie zaakcentowanie fundamentów dawnego ratusza, które właśnie się rozpoczynają. Wymagać będzie to wycięcia fragmentów ułożonych już  płyt, a następnie docięcia identycznych kawałków o odcieniu czerwonym i ułożeniu ich. Będzie to jeden z elementów wyróżniających nasz rynek.

Projektanci zadbali również o niewielkie spadki na wszystkich nawierzchniach tak, by prawidłowo odprowadzały wodę do nowych studzienek. W nawierzchnię płyty centralnej od strony ratusza wbudowano dysze tryskające w okresie letnim wodną mgiełką. 

Wzdłuż zachodniej linii rynku wykonano także mury oporowe, na których znajdą się siedziska – zostały one częściowo obłożone granitowymi płytami. Trwa także budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż południowej pierzei. Wkrótce rozpocznie się także budowa chodnika od strony ratusza.  

Co ważne, płyta Starego Rynku jest zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym. 

Projekt jest realizowany w dwóch etapach tj. - etap 1 polegający na rewitalizacji strefy płyty Starego Miasta oraz budowie nowych odcinków jezdni, oraz etap 2 polegający na rewitalizacji części chodnikowej przylegającej bezpośrednio do kamienic. 

Sposób aranżacji płyty dodatkowymi elementami związanymi z małą architekturą oraz zielenią wybrany zostanie pod koniec listopada po rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego w ubiegłym tygodniu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w tekście „Rusza konkurs na małą architekturę i zieleń na Starym Rynku”