logo miasta - trzy kolorowe spichrze

III Forum Rodziny - wszystko dla dzieci i ich rodziców
W sobotę 14 października odbyła się już III edycja Forum Rodziny/ W ramach imprezy zaprezentowały się firmy przyjazne rodzinie, zorganizowano warsztaty i wykłady, a najmłodsi nie mogli narzekać na brak atrakcji.


III Forum Rodziny odbyło się 14 października na obiektach Zawiszy przy ul. Gdańskiej. Forum było doskonałą okazją do wzięcia udziału w warsztatach związanych z rodzicielstwem, posłuchania wykładów o wychowywaniu dzieci, a także podzielenia się swoim własnym doświadczeniem. Podczas wydarzenia zaprezentowało się także kilkadziesiąt podmiotów - firm przyjaznych rodzinie.

Atrakcji nie zabrakło przede wszystkim dla dzieci. Na tereny Zawiszy przeniósł się Family Park. Animatorzy zadbali o dobry humor najmłodszych uczestników Forum: były zabawy, konkursy i animacje, w tym także pokazy Pracowni Profesora Ciekawskiego, które odkryły przed najmłodszymi tajemnice nauki. Edukatorzy zaprezentowali liczne eksperymenty i doświadczenia, w interesujący sposób wyjaśniając otaczające nas na co dzień zjawiska fizyczne i chemiczne.

W trakcie trwania imprezy Partnerzy Bydgoskiej Karty Rodziny 3 plus zapewnili także dużo atrakcji dla rodzin przy stoiskach, a wśród nich tworzenie broszek i zawieszek z filcu i tekstyliów, prezentacje zwierząt akwariowych z ZOO w Myślęcinku, strefę gier, pokazy chustowania maluchów, a także wiele gier i konkursów. 

Więcej zdjęć TUTAJ

Warto wiedzieć:

W Bydgoszczy od czerwca 2013 roku funkcjonuje Program Bydgoska Rodzina 3 plus. W programie „Bydgoska Rodzina 3+” uczestniczą duże rodziny, w tym rodziny zastępcze zamieszkujące pod wspólnym adresem na terenie Miasta Bydgoszczy, składające się z rodziców, jednego rodzica lub opiekuna mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. W ramach programu „Bydgoska Rodzina 3+” wprowadzono Bydgoską Kartę Rodzinną, jako dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania z programu.  Do 22 sierpnia 2017 roku wydano 26.746 kart, a do programu przystąpiło 145 partnerów, którzy udzielają zniżek członkom rodzin wielodzietnych.

I Forum Dużej Rodziny odbyło się 12 listopada 2015 roku w Bydgoszczy z udziałem Prezydenta Bronisława Komorowskiego, jego małżonki Anny Komorowskiej, przedstawicieli samorządów
z województwa kujawsko-pomorskiego oraz przedstawicieli dużych rodzin. Zdobyte doświadczenie oraz szeroka oferta dla dużych rodzin pozwoliła Bydgoszczy zainicjować dyskusję na temat ulepszenia form wsparcia rodzin wielodzietnych. Spotkanie miało na celu głównie wymianę doświadczeń przez samorządy, które kartę wprowadziły ale też zachęcenie gmin, które nie wykonały jeszcze tego kroku, do wprowadzenia własnych kart dużej rodziny oraz do tworzenia programów wspierających rodziny wielodzietne. Była to także okazja do spotkania z rodzinami wielodzietnymi i czas na wsłuchanie się w ich potrzeby, na konsultacje zainteresowanych stron, aby jak najcelniej wspierać dużej rodziny w realizacji zdolności, umiejętności i zainteresowań jej członków.

II Forum Rodziny odbyło się w grudniu 2016 roku pod hasłem „Mikołajkowe rozmowy o zdrowiu”. Tematyką przewodnią było zdrowie rodziny od etapu  planowania dziecka aż po rodzinę wychowującą nastolatka.  Na różnych etapach życia dziecka pojawiają się specyficzne problemy rozwojowe i emocjonalne. Jak je rozpoznawać i jak sobie z nimi radzić – właśnie tego można było dowiedzieć się na spotkaniu z ekspertami.