logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Nowe rondo na Łochowskiej gotowe
Zakończyła się budowa ronda na połączeniu ul. Nakielskiej i Łochowskiej. Wraz z nim powstała bezpieczna droga rowerowa i chodnik wzdłuż ulicy Łochowskiej. Wytyczone zostały też przejścia dla pieszych w kierunku ogrodów działkowych. Inwestycja kosztowała blisko 7 mln zł.


Nowe rondo zastąpiło istniejące wcześniej kolizyjne skrzyżowanie z łamanym pierwszeństwem. Inwestycja przede wszystkim zdecydowanie poprawiła bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Piesi dzięki azylom (wysepkom rozdzielającym jezdnie) pokonują ruchliwą  jezdnie wokół ronda w dwóch etapach. Wokół ronda i ul. Łochowskiej dobudowano też drogi rowerowe. Nowa trasa dla rowerzystów łączy się z ciągiem pieszo-rowerowym w Lisim Ogonie.

Wokół ronda dobudowano też z kamiennej kostki zatoki autobusowe. Ich wymiary pozwalają na swobodne postoje autobusów kończących trasę na Prądach. Wcześniej zatrzymywały się one w obrębie skrzyżowania. Z myślą o pasażerach ustawiliśmy też nowe wiaty. Zbudowaliśmy też nowe oświetlenie i odwodnienie. Całe skrzyżowanie zostało też w czytelny sposób oznakowane.
Inwestycja kosztowała 7 mln zł. Warto podkreślić, że uzupełniła ona  wcześniejszy remont nawierzchni ul. Łochowskiej. Jednocześnie przygotowywana jest kolejna inwestycja w tej części miasta polegająca na rozbudowie ul. Nakielskiej. Prace na tej arterii zostaną zlecone po zakończeniu rozbudowy ul. Grunwaldzkiej.