logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Kultura na wyciągnięcie ręki
Na dzisiejszej sesji (13 września) bydgoscy radni przyjęli uchwałę w sprawie projektu „Kultura w zasięgu 2.0”. Dzięki temu mieszkańcy będą mieć lepszy dostęp do informacji kulturalnych w regionie.


Projekt uchwały przyjęty dziś przez bydgoskich radnych dotyczy przygotowania i wdrożenia projektu  „Kultura w zasięgu 2.0” realizowanego wraz z Województwem Kujawsko-Pomorskim (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020)
 
Celem projektu  jest digitalizacja zasobów, rozbudowa systemów teleinformatycznych służących digitalizacji zasobów oraz tworzenie narzędzi do dystrybucji treści w zakresie udostępniania zdigitalizowanych zasobów, a na podstawie tych danych - budowanie usług cyfrowych.
 
Do projektu przystąpią samorządowe instytucje kultury, tj. - Galeria Miejska bwa, Miejskie Centrum Kultury, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, Teatr Polski im. H. Konieczki oraz Pałac Młodzieży.
 
Projekt pozwoli m. in. na rozbudowę systemu informacji o działalności instytucji kultury w województwie, który działa już systemie „Kultura w zasięgu”. Można tam znaleźć informacje o aktualnych wydarzeniach, ale także ciekawe artykuły, zdigitalizowane zbiory, ofertę edukacyjna miast i gmin, warsztaty, kursy oraz wiele innych informacji.  Serwis daje również m. in. możliwość ustawiania powiadomień o nadchodzących wydarzeniach.
 
Warto wiedzieć:
Podjęta uchwała upoważnia do zawarcia przez Bydgoszcz umowy partnerstwa z Województwem Kujawsko -Pomorskim na realizację projektu „Kultura w zasięgu 2.0”, planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014–2020. Województwo Kujawsko-Pomorskie jest jedynym podmiotem uprawnionym do zgłoszenia projektu w trybie pozakonkursowym dla Działania 2.2 RPO Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego.