logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Krzywa zamieni się w pieszojezdnię
Pomysł przebudowy części ul. Krzywej i Podnóże na pieszojezdnie w oparciu o program inicjatywy lokalnej 25/75 został pozytywnie zaopiniowany przez komisję oceniającą wnioski. Otwiera to drogę do przygotowania tej inwestycji do realizacji.


Program inicjatyw lokalnych polega na współdziałaniu mieszkańców oraz miasta. Stowarzyszenia bydgoszczan, którym uda się zebrać część środków na realizację inwestycji na poziomie 25 procent, mogą liczyć na realizację inwestycji w bieżącym roku budżetowym. W ten sposób osiedlowe ulice, o niewielkim znaczeniu dla komunikacji mogą szybciej zyskać  nowe nawierzchnie lub zostać wyposażone w dodatkową infrastrukturę np. chodniki i miejsca postojowe.

Przebudowa części ulic Krzywej i Podnóże ma poprawić dojazd do około 50 posesji, w których mieszka około 160 osób. Teren inwestycji obejmuje powierzchnię około 3600 metrów kwadratowych. Zakłada się budowę pieszojezdni lub jezdni z obustronnym chodnikiem. Ostateczne rozwiązania będą przesądzane na etapie tworzenia dokumentacji projektowej.

Środki na program „Inicjatyw lokalnych” są  w pierwszej kolejności kierowane na projekty związane z infrastrukturą drogową. Warto podkreślić, że do tej pory zrealizowano wszystkie zadania zgłoszone przez mieszkańców, które spełniały wymogi formalne. Dzięki programowi przebudowanych zostało już ponad 30 ulic.

Zadzwoń, napisz lub przyjdź!
Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z programu zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. inicjatyw lokalnych:

  • tel. 52 58 58 721 lub 52 58 58 329
  • mail:inicjatywylokalne@um.bydgoszcz.pl
  • adres: ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, II piętro, pok. 201