logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych świętuje
18 maja w czwartek odbyły się uroczyste obchody święta Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Bydgoszczy


Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych jest samodzielną jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej, podległą bezpośrednio Szefowi Sztabu Generalnego WP. Od grudnia 2014 roku dyrektorem Centrum jest płk Ryszard Romanowski.

Instytucja ta powstała w Bydgoszczy 9 grudnia 2011 roku, a jej zadania ukierunkowane są na modernizację sił zbrojnych RP oraz ich kompatybilność z innymi armiami NATO. 20 maja, czyli dzień urodzin gen. Władysława Sikorskiego, obchodzony jest jako oficjalne święto Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.

Uroczystości rozpoczęły się od przybycia kolumny żołnierzy Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych na plac apelowy. Po wprowadzeniu Kompanii Honorowej i powitaniu gości, z przemówieniem wystąpił dyrektor Centrum, pułkownik Ryszard Romanowski.  - Funkcjonowanie Centrum, realizacja tak złożonych zadań, nie byłyby możliwe bez zaangażowania oraz profesjonalizmu jego personelu, to jest żołnierzy i pracowników wojska. Prezentują oni bogate doświadczenie i fachową wiedzę, zdobywane na kursach zagranicznych, w trakcie służby w strukturach NATO oraz w misjach poza granicami kraju – mówi pułkownik Romanowski. - Słowa podziękowania kieruję pod adresem władz samorządowych
i administracyjnych województwa i miasta, instytucji publicznych oraz uczelni i szkół – za życzliwość i współpracę, za stałe zainteresowanie sprawami wojska, w tym Centrum Doktryn i Szkolenia SZ.

Wręczono także odznaczenia i wyróżnienia zasłużonym żołnierzom i pracownikom wojska.  Obchody zakończył piknik żołnierki przy tradycyjnej grochówce.