logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Budują sieć i odkrywają przeszłość
Wraz z dużymi inwestycjami miejskiej spółki KPEC na terenie Starego Miasta prowadzone są badania archeologiczne. W ich wyniku odkryto między innymi fundamenty bydgoskiego zamku z XIV stulecia.


KPEC prowadzi szereg inwestycji na terenie Bydgoszczy związanych z realizacją planów ograniczenia niskiej emisji i poprawy jakości powietrza. Jedne z największych prac toczą się w rejonie Starego MiastA. U zbiegu ulic: Przy Zamczysku, Grodzkiej oraz Placu Kościeleckich prowadzone są roboty związane z budową nowego odcinka sieci ciepłowniczej, która połączy istniejącą sieć z budowaną przepompownią pomiędzy ulicami Pod Blankami i Wały Jagiellońskie. Jednocześnie trwają prace polegające na budowie niezbędnej infrastruktury dla tych obiektów, m.in. przyłącza elektroenergetycznego.

Na ul. Przy Zamczysku inwestora obowiązuje stały nadzór archeologiczny. W chwili obecnej trwają archeologiczne badania ratownicze, ze względu na odkryty południowo-zachodni narożnik zamku bydgoskiego. W poprzedniej dekadzie również podczas prac nad siecią ciepłowniczą natrafiono na północno-zachodni narożnik zamku. Dzięki tym odkryciom bardziej precyzyjnie będzie można określić wielkość średniowiecznej budowli.

Bydgoski zamek był budowlą obronną i administracyjną z czasów Kazimierza Wielkiego, istniejącą w latach 1346–1656. Jej ruiny przetrwały do 1895. Następnie pozostałości rozebrano, a teren zniwelowano.  Zamkowa cegła posłużyła do budowy wielu obiektów w mieście, zwłaszcza kamienic przy ulicy Długiej. Obecnie w miejscu zniszczonych ostatnich ruin twierdzy znajduje się budynek przedszkola.
Zakończenie prac w tym rejonie miasta zaplanowane jest na przełomie października i listopada. W najbliższym czasie KPEC planuje także przebudowę sieci ciepłowniczej na ulicy Grodzkiej. Inwestycje na Starym Mieście prowadzone są ze środków własnych miejskiej spółki.

Inwestycje KPEC na Starym Mieście

•    Budowa przepompowni 3,2 mln zł
•    Budowa sieci ciepłowniczej na ul. Przy Zamczysku 0,4 mln zł
•    Ułożenie kabli  0,4 mln zł


Fragment ryciny Erika Dahlberga z 1657 roku