logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Bezpieczniej na Nakielskiej
Jeszcze w tym roku planowane są konsultacje społeczne związane z rozbudową ul. Nakielskiej. Do czasu modernizacji ważnej ulicy ZDMiKP wprowadza zmiany w oznakowaniu poprawiające bezpieczeństwo.


Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej kontynuuje działania poprawiające bezpieczeństwo pieszych na ulicy Nakielskiej. W ostatnich dniach wykonane zostały tak zwane mikroprogi zwalniające przed przejściami dla pieszych przy szkołach. Nowe oznakowanie poziome informujące o zbliżaniu się do przejść dla pieszych pojawiło się na skrzyżowaniu z ulicą Pijarów (korzystają z niego uczniowie Zespołu Szkół nr 8).  Drugą serię progów drogowcy ułożyli kilkaset metrów dalej, jadąc w kierunku ulicy Łochowskiej również przed szkołą.

Wcześniej odnowione zostały tzw. zebry oraz wymalowano piktogramy - znaki ostrzegawcze na jezdni. W poprzednich latach na przejściach dla pieszych przy szkołach ZDMIKP zainstalował sygnalizacje świetlne tzw. wzbudzane, czyli działające po naciśnięciu przycisku znajdującego się na słupie sygnalizatora. Wprowadzono też  ograniczenie prędkości do 40km/h. Na przejściach dla pieszych za skrzyżowaniem ulicy Nakielskiej z ulicą Bronikowskiego w kierunku zachodnim na najszerszych fragmentach jezdni powstały azyle, umożliwiające pieszym dwuetapowe pokonywanie jezdni. Od skrzyżowania z ulicą Bronikowskiego do ronda Grunwaldzkiego, ustawiono tzw. znaki aktywne z pulsującym światłem ostrzegawczym. Dodatkowo przed zebrami zamontowano światła odblaskowe w jezdni. Wszystkie działania mają skłaniać kierowców do zachowania szczególnej ostrożności na ważnej ulicy. Z kolei na poprawę stanu nawierzchni miasto przeznaczyło w ostatnich latach blisko 3 mln zł.

Jednocześnie trwają prace nad koncepcją rozbudowy ulicy Nakielskiej na odcinku od wiaduktu do ul. Łochowskiej. Jeszcze w tym roku rozwiązania opracowane przez projektantów zostaną zaprezentowane mieszkańcom i poddane konsultacjom. Gotową koncepcją i programem funkcjonalno-użytkowym ZDMIKP planuje  dysponować w I połowie 2018 roku. Kolejnym etapem będzie zlecenie inwestycji do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Prace budowlane będą realizowane po zakończeniu rozbudowy ul. Grunwaldzkiej, by utrudnienia na dwóch równoległych arteriach rozłożyć w czasie.