logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Będą wspierać lokalny biznes –Młodzi rzemieślnicy przy Jezuickiej
Stowarzyszenie Pracownia poprowadzi projekt Centrum Kreatywności Młodzi rzemieślnicy na Starym Mieście. Uruchomią warsztat technologiczny przy ul. Jezuickiej, którego celem jest m. in. pogłębienie współpracy lokalnych przedsiębiorców. W związku z projektem w ratuszu zorganizowano dwudniowe warsztaty.


Warsztaty dla Przedstawicieli Operatora projektu odbyły się w dniach 4 i 5 października w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy.  Szkolenie dotyczyło m.in. partnerstwa publiczno-prywatno-społecznego. Przygotowano także plan zagospodarowania lokalu przy ul. Jezuickiej 20-22, gdzie mieścić będzie się warsztat technologiczny, opracowano plan działań, który wzmocniłyby lokalną społeczność. Spotkanie dotyczyło także działań związanych z potrzebą utworzenia w Centrum Kreatywności nowych inicjatyw biznesowych związanych z rzemiosłem. 

Projekt Pilotażowy pn. Centrum Kreatywności Młodzi rzemieślnicy na Starym Mieście został zorganizowany w ramach projektu Forget Heritage z programu Interreg Europa Środkowa

Zwycięzcą konkursu jest Stowarzyszenie Pracownia. Ich koncepcja polega na stworzeniu Markespace/ FabLab – uruchomienie otwartego warsztatu technologicznego w celu zwiększenia kompetencji lokalnej społeczności młodych rzemieślników, pogłębieniu ich integracji oraz stworzenia platformy wsparcia i edukacji młodych przedsiębiorców na rynku pracy. Takie inicjatywy są obecnie bardzo popularne i istnieją już  w dużych miastach w Polsce, natomiast w Bydgoszczy będzie to nowa inicjatywa.

Ważnym elementem jest umożliwienie dostępu do nowych ofert pracy dla młodego pokolenia, nawiązanie współpracy z innymi podmiotami ze środowiska kreatywnego oraz oddziaływanie Centrum Kreatywnego na okolicę, która znajduje się na rewitalizacyjnej mapie miasta.

Efektem tego działania pilotażowego będzie opracowanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania opuszczonymi budynkami, nadawania im nowej formy użyteczności publicznej z zaangażowaniem sektora kreatywnego. Wypracowany model zarządzania może zostać wdrożony w innych miastach, które będą chciały rozwinąć swój potencjał w oparciu o dziedzictwo historyczne.

Stowarzyszenie będzie realizować pilotażowy projekt przez 3 kolejne lata.