logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Młyn Rothera. Umowa podpisana, czas na budowę. Raport nr 3
W czwartek (21 czerwca) w ratuszu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na rewitalizację kompleksu Młyna Rothera. To jedna z największych inwestycji budowlanych w historii miasta. Dzięki niej kosztem 92 mln zł zabytkowy gmach na Wyspie Młyńskiej znów będzie tętnić życiem oraz służyć mieszkańcom.


- Rozpoczynamy podstawowe prace przy zabytkowym młynie ze spichrzami – mówi prezydent, Rafał Bruski.  To niezbędna inwestycja, by mówić o pełnej rewitalizacji Wyspy Młyńskiej i salonu Bydgoszczy. Będzie to jedno z największych przedsięwzięć budowlanych w historii miasta. Warto podkreślić, że od momentu przejęcie obiektu od razu rozpoczęliśmy prace konserwatorsko-zabezpieczające zabytek przed dalszą degradacją. Przygotowaliśmy ambitny projekt i zdobyliśmy dofinansowanie unijne. Teraz podpisaliśmy umowę na  wykonanie dużych prac budowlanych. Liczę, że wykonawcy dołożą wszelkich starań, by wszystkie prace wykonane były zgodnie z projektem, który został bardzo dobrze przyjęty przez bydgoszczan.
W wakacje początek prac

Podpis pod umową oprócz prezydenta złożył też  Bartłomiej Muszyński, pełnomocnik firmy Budimex, która wygrała przetarg na rewitalizację gmachu. Prace kosztować będą ponad 92 mln złotych. Obiekt ma być gotowy do odbiorów na koniec 2020 roku. Będzie objęty 7-letnią gwarancją.

Plac budowy zostanie przekazany wykonawcy na początku lipca. Roboty wykonywane będą jednocześnie w czterech obiektach kompleksu (młynie, spichrzu zbożowym, spichrzu mącznym i łazienkach). W pierwszej kolejności będą prowadzone prace przy renowacji ścian zewnętrznych oraz stolarce okiennej i drzwiowej. Kolejnym etapem staną się prace budowlane i instalacyjne wewnątrz kompleksu. Najszybciej gotowa ma być część ze spichrzem zbożowym (vis a vis mariny). W trakcie prac należy liczyć się z ograniczoną możliwością parkowania przy obiekcie. Wykonawca będzie też dowoził materiały budowlane na zaplecze działki.

Atrakcyjna przestrzeń dla bydgoszczan i turystów

W spichrzu zbożowym zrealizujemy projekt „Park kultury”. Na jego realizację uzyskaliśmy 15 mln unijnego dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakłada on prace budowlano– konserwatorskie i adaptacyjne wraz z zakupem niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalno – edukacyjnej sprzętu i wyposażenia. Jedna ze stref ma obejmować „Ogrody Wody. Stany Skupienia”. Trwają jeszcze ostatnie prace nad tą koncepcją. Zaplanowano też w obiekcie przestrzeń wielofunkcyjną z możliwością wydzielenia mniejszych przestrzeni na organizację biura festiwalowego, wystaw czasowych, warsztatów, konferencji, pokazów oraz salę audiowizualną i strefę partycypacji przeznaczoną na wystawy czasowe. W budynku wydzielona zostanie też przestrzeń typowo komercyjna pod  restaurację. Ta część budynku ma być gotowa już na koniec przyszłego roku.

W spichrzu mączny zrealizujemy inne projekty, które mają między innymi wzmocnić turystyczny potencjał miasta np. ekspozycję prezentującą funkcjonowanie ludzkiego mózgu.

Budynek łazienek wykonany jako wolnostojący na planie prostokąta, usytuowany nad brzegiem rzeki Brdy, za północnym szczytem spichlerza zbożowego (północnego) poddany zostanie również rewitalizacji. Będzie stanowił zaplecze dla obsługi tramwaju wodnego.

Budynek młyna (łączący oba spichrza) będzie pełnił między innymi funkcję klatki schodowej. Zaplanowano w nim  umieszczenie wind. Na jego szczycie znajdzie się taras widokowy.

Taras z fontannami i kawiarnią

Projekt budowlany zakłada też zagospodarowanie otoczenia. Na terenie działki projektuje się duży taras pomiędzy skrzydłami obu spichrzy. Na taras prowadzić mają  reprezentacyjne schody z elementami zieleni oraz małej architektury, która może być traktowana jako siedziska, miejsca wypoczynku, przestrzeń rekreacyjna itp. Ich istotnym elementem mają być  niecki  i fontanny  wypełnione wodą. Taras będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych, które mogą się na niego dostać za pomocą pochylni.  Na tarasie projektuje się odbudowanie budynku kotłowni, który może pełnić funkcję kawiarni. Pod tarasem znajdują się ogólnodostępne toalety oraz parking.

To już udało się zrobić

W ubiegłym roku zakończyły się prace konserwatorsko-budowlane w Spichrzu Zbożowym. Polegały one na restauracji konstrukcji oraz pokrycia dachu, restauracji ścian zewnętrznych, łącznie z ich wzmocnieniem poprzez budowę drewnianej konstrukcji wewnętrznej ściany szkieletowej. Wcześniej zrealizowano natomiast prace porządkowe i zabezpieczające. Do tej pory na ratowanie cennego zabytku miasto przeznaczyło 4,7 mln zł.

Młyn i spichrza w liczbach

 • Wartość prac budowlanych: 92,126 mln zł
 • Wartość dofinansowania UE: 15,052 mln zł
 • Planowane zakończenie: grudzień 2020
 • Liczba kondygnacji spichrzy:5
 • Powierzchnia wystawy „Ogrody wody” – 925 m2

Historia kompleksu w pigułce

 • 1845-49 - budowa
 • 1919  - przejęcie młyna przez gminę Bydgoszcz,
 • 1945 – obiekt trafia do Skarbu Państwa
 • 1974 – kompleks trafia w dzierżawę Państwowych Zakładów Zbożowych
 • Koniec lat 90.  – przejęcie obiektów przez inwestorów prywatnych – próby stworzenia hotelu
 • 2013 - młyn ze spichrzami odkupuje miasto – początek prac zabezpieczających i konserwatorskich
 • 2018 – umowa na kompleksową rewitalizację