logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Nowe mieszkania socjalne na Kapuściskach
W marcu do zmodernizowanego bloku przy ul. Techników 2 wprowadzą się pierwsi najemcy. W dawnym hotelu robotniczym powstało 47 mieszkań. Inwestycją kosztowała 6,3 mln zł.


Inwestycja polegająca na przebudowie dawnego hotelu robotniczego przy ul. Techników  2 na mieszkania socjalne rozpoczęła się pod koniec 2015 roku. W sumie powstało tam 47 lokali, w tym osiem tzw. mieszkań chronionych. Na parterze urządzono trzy lokale dla osób z niepełnosprawnością ruchową - mają one szersze drzwi i korytarze, do budynku dobudowana została również pochylnia dla wózków inwalidzkich. W budynku wykonano szereg robót rozbiórkowych i instalacyjnych. Wymieniono całą stolarkę okienną, konieczne były prace dodatkowe między innymi przy stropach. Budynek ocieplono ci wykonano nową elewację. Przed blokiem dobudowano drogę dojazdową i  parking. Obecnie budynek jest przygotowywany do zasiedlenia. Ta inwestycja  kosztowała 6,3 mln zł. Na etapie przygotowań udało się pozyskać dofinansowanie z Programu Wspierania Budownictwa Socjalnego ze środków Funduszu Dopłat, obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w wysokości 2,4 mln zł.Inwestycja zrealizowana z myślą o bydgoszczanach, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Trafią tam między innymi osoby, z innych lokali socjalnych o niższym standardzie, które regularnie opłacały czynsz,  dbały o najmowane lokale oraz cieszyły się bardzo dobra opinią w jednostkach pomocy społecznej.  Warto podkreślić, że umowy najmu w lokalach socjalnych są zawierane na czas określony.

W 2012 do użytku oddane zostały mieszkania socjalne w Brdyujściu przy ul. Odrzańskiej . To 4 budynki. Kosztowały prawie 6 milionów złotych. Bloki są dwukondygnacyjne. W jednym są 24 mieszkania. W trzech pozostałych – po 16. Przed blokami wyznaczono 72 miejsc postojowe.

Co roku wykonywane są też remonty kilkudziesięciu lokali socjalnych. W sumie w latach 2011-16 zmodernizowano 300 lokali.

Trwają przygotowania do kolejnych zadań z wykorzystaniem środków z Programu Wspierania Budownictwa Socjalnego . Jeśli uda się uzyskać dofinansowanie rozpoczną się  prace nad przebudową kolejnych dwóch budynków przy ul. Łukasiewicza 5 i 10  i utworzenie w nich lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony, mieszkań chronionych  oraz lokali przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Wstępnie szacujemy, że przebudowa tych dwóch budynków pochłonie około 9 mln zł. W tym roku zlecone zostanie przygotowanie dokumentacji projektowej.  Rezerwujemy na nią 200 tysięcy złotych.Warto podkreślić , że miasto inwestuje przede wszystkim w pozostały zasób mieszkaniowy ( ADM, BTBS ), w którym mieszka zdecydowana większość bydgoskich  najemców. W tym roku na remonty i inwestycje ADM wyda 18,5 mln zł. Z kolei inwestycje BTBS to 8,1 mln zł.