logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rekrutacja do przedszkoli i szkół – dalsze postępowanie po publikacji list
Ważne informacje dla rodziców, którzy złożyli wnioski o przyjęcie swoich dzieci do publicznych przedszkoli oraz klas I szkół podstawowych.


Na 17 maja, godz. 12.00, wyznaczony został termin publikacji list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Bydgoszcz. Od tego momentu do 23 maja (do godz. 16.00) rodzice muszą złożyć potwierdzenie woli posłania dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane. W związku z tym  rodzice dzieci, które brały udział w rekrutacji otwartej i zostały zakwalifikowane do szkoły innej niż obwodowa musza potwierdzić wole nauki w tej placówce. Wzór potwierdzenia woli do pobrania w programie naborowym.

W tegorocznej rekrutacji bierze udział 2 108 dzieci, w tym 6-latków – 144. Zdecydowana większość , bo ok. 75 proc. wybrało szkołę obwodową. Wszystkim rodzicom przypominamy o obowiązku zgłoszenia dziecka do klasy I (nawet, jeżeli jest to szkoła obwodowa). Jeszcze ok. 250 rodziców nie dopełniło tego obowiązku. Zapraszamy do rekrutacji uzupełniającej. Pozostało jeszcze ok. 400 miejsc w klasach I szkół podstawowych.

Następnie 25 maja (godz. 12.00) zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Takie uzasadnienie musi zostać sporządzone w ciągu 5 dni. Następnie w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych rozpocznie się 21 czerwca (godz. 15.00).

W przypadku przedszkoli publicznych na 18 maja (czwartek) na godz. 14.00 wyznaczony został termin publikacji list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Na potwierdzenie woli posłania dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane, rodzice będą mieli czas do 25 maja (do godz. 16.00). W tym celu muszą  dostarczyć do przedszkola/szkoły podstawowej potwierdzenie woli (wzór druku do pobrania z programu naborowego). Publikacja list dzieci przyjętych nastąpi 29 maja (godz. 15.00), po czym będzie czas na wniesienie ewentualnych odwołań (procedura wygląda tak samo jak w przypadku szkół). Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ruszy 26 czerwca (godz. 15.00). W tym roku przygotowaliśmy ponad 5 300 miejsc, w tym ponad 1 900 w rekrutacji otwartej.

Rodziców dzieci, które nie zostały zakwalifikowane do przedszkoli publicznych, zachęcamy do udziału w rekrutacji uzupełniającej. Miasto już na tym etapie dysponuje ponad 300 miejscami wolnymi w różnych placówkach przedszkolnych.