logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Nagrodzeni za wiedzę i zaangażowanie
Mimo młodego wieku mają swoje „koniki”, a wiedzą w danym temacie mogliby zawstydzić niejednego dorosłego. Często pasję w nich odkrył zaangażowany nauczyciel. Władze Bydgoszczy nagrodziły laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz ich pedagogów.


Gala odbyła się w środę, 14 czerwca, w Auli Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Nagrody prezydenta miasta za szczególne osiągnięcia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych przyznawane są od 2006 roku, w celu promowania i wyróżniania uczniów bydgoskich szkół, którzy zostali finalistami albo laureatami olimpiad na szczeblu krajowym i międzynarodowym. System ma motywować uczniów oraz nauczycieli wszystkich typów szkół do dalszej pracy i osiągania kolejnych sukcesów.

Nagradzani są uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest miasto Bydgoszcz. Na zakończenie roku szkolnego 2016/2017 przyznano nagrody 172 uczniom z 33 szkół w łącznej wysokości 236.500 zł oraz 111 nauczycielom w łącznej wysokości 132.750 zł.

Szczegółowe zasady przyznawania nagród opisane w zarządzeniu nr 218/2017 prezydenta miasta Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2017 r. Nagrody przyznawane są za zdobycie następujących osiągnięć:

- na poziomie szkół podstawowych: laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych lub współorganizowanych przez kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty,

- na poziomie gimnazjów:

finaliści olimpiad ogólnopolskich dla uczniów gimnazjum, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych lub współorganizowanych przez kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, laureaci olimpiad ogólnopolskich dla uczniów gimnazjum,

- na poziomie szkół ponadgimnazjalnych:

finaliści olimpiad ogólnopolskich, laureaci olimpiad ogólnopolskich, laureaci olimpiad przedmiotowych na szczeblu międzynarodowym.

Nauczyciele-opiekunowie uczniów otrzymują nagrody proporcjonalnie do liczby uczniów przygotowanych do konkursu lub olimpiady.

W imieniu prezydenta Rafała Bruskiego nagrody wręczyła zastępca Iwona Waszkiewicz, nadzorująca edukacje w mieście.

Po jednym nagrodzonym uczniu mają następujące szkoły: Gimnazjum nr 9 i 16, Szkoła Podstawowa nr 4, 9, 14, 65 oraz Zespół Szkół Chemicznych, Zespół Szkół Gastronomicznych, Zespół Szkół nr 14, Zespół Szkół nr 8, 14, 23, 24, 27 i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3.

Szkoły , w których jest więcej niż jeden nagrodzony uczeń (w nawiasach liczba wyróżnionych): Gimnazjum nr 23 (4), Zespół Szkół Budowlanych (3), Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych (5), Zespół Szkół Elektronicznych (15), Zespół Szkół Handlowych (5), Zespół Szkół nr 19 (2), Zespół Szkół nr 21 (2), Zespół Szkół nr 26 (5), Zespół Szkół nr 4 (3), Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego (3), Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (20), Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (7), Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 (7), Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 (2), Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 (11), Zespół Szkół Samochodowych (2) i Zespół Szkół Spożywczych (6).

Rekordzistą jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6, który może poszczycić się aż 23 uczniami wyróżnionymi nagrodami prezydenta miasta.