logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Archeolodzy pracują na trasie S5
Trwają już pierwsze prace archeologiczne na trasie ekspresowej S5. Na obwodnicy Bydgoszczy planowane są badania na stanowiskach znajdujących się między innymi w Bożenkowie i Tryszczynie.


Badania wyprzedzające budowę dróg szybkiego ruchu  to jedne z największych w historii polskiej archeologii przedsięwzięć badawczych. Pozwalają one  dostarczyć  dużą  liczbę  źródeł do poznania dawnych dziejów ziem współczesnej Polski. W przypadku takich inwestycji jak budowa dróg ekspresowych  stanowiska archeologiczne znajdujące się w kolizji z planowaną trasą zagrożone są całkowitym zniszczeniem. Jedynym sposobem ich ochrony jest przeprowadzenie, wyprzedzających budowę, archeologicznych badań oraz wykonanie odpowiedniej dokumentacji.

Obecnie bydgoski Oddział Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawiera kolejne umowy na wyprzedzające badania archeologiczne. Wkrótce prace ruszą w okolicach Jaroszewie i Rogowa. Planowane jest również przebadanie stanowisk na obwodnicy Bydgoszczy w Bożenkowie i Tryszczynie. W ten sposób na gruntach należących do Skarbu Państwa archeolodzy może prowadzić badania jeszcze przed wydanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej. Prace archeologiczne  najszybciej rozpoczęły się w okolicach miejscowości Święte   w powiecie świeckim. Na tym stanowisku zakończą się one już w kwietniu.  

Fot. s5nowemarzy-dworzysko.pl/news/badania_archeologiczne/