logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Krzemieńczuk (Ukraina)Podpisanie umowy: 30 czerwca 2004 roku

Miasto położone w środkowej części Ukrainy, nad Dnieprem, w obwodzie połtawskim, liczące ok. 250 tys. mieszkańców. Miasto powstało w drugiej połowie XVI w. jako kresowa osada kozacka w Rzeczypospolitej. To  polski król Jan Kazimierz nadał miastu prawa miejskie.  Obecnie to największe miasto przemysłowe obwodu połtawskiego należące do ośmiu najbardziej rozwiniętych miast Ukrainy. Przez ponad 200 lat Krzemieńczuk słynął z targów, które pod względem obrotów handlowych zajmowały wiodące miejsce w kraju. Handlowano wszystkim: żelazem, skórami, suknami, płótnem, wiejskim inwentarzem. Na północ od miasta, na Dnieprze, znajduje się elektrownia wodna oraz sztuczny zbiornik wodny. Ponadto miasto pozostaje wciąż ważnym węzłem komunikacji kolejowej. W Krzemieńczuku znajdują się znane w Europie zakłady przemysłowe: rafineria ropy naftowej, zakłady budowy samochodów ciężarowych “KRAZ”, największy w Europie zakład produkcji kół i podwozi.

Odwiedź oficjalną stronę miasta: www.kremen.gov.ua