logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ponad 14 mln zł dofinansowania na ograniczenie emisji dwutlenku węgla
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umieścił KPEC Spółka z o.o. na liście rankingowej projektów dla konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. KPEC Spółka z o.o. dostała rekomendację uzyskania dofinansowania z NFOŚiGW na dwa zadania o łącznej kwocie dofinansowania 14 275 539,26 zł.


Projekty polegają na promowaniu wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę źródeł zasilanych gazem ziemnym na terenie ciepłowni będących własnością Spółki: w Solcu Kujawskim, Koronowie, Szubinie, Nakle nad Notecią oraz w Bydgoszczy na Osowej Górze. Łączna wartość projektów wynosi 38 578 458 zł.

Ciepło wytwarzane w wysokosprawnej kogeneracji powstaje w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej, a zastosowanie medium w postaci gazu ziemnego pozwala w nowo budowanych źródłach ciepła na całkowitą eliminację węgla kamiennego. Istotną korzyścią wynikającą z zastosowania kogeneracji gazowej jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz szkodliwych pyłów do atmosfery, co wpływa na poprawę jakości powietrza.

Realizacja projektów wpisuje się w szerokie działania miasta na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Wśród nich są m.in. dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych, inwestycje związane z rozwojem transportu niskoemisyjnego (budowa linii tramwajowej w ul. Kujawskiej oraz alternatywnej dla tej biegnącej po moście Pomorskim), realizacja rządowego programu Kawka I i Kawka II, a po wycofaniu się rządu z trzeciej edycji decyzja o dofinansowaniu z budżetu miasta inwestycji zgłoszonych do realizacji.