logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Budowa ulicy Przyleśnej 

Budowa południowego odcinka ulicy Przyleśnej w Bydgoszczy wraz z oświetleniem i przebudową sieci kolidujących z inwestycją w obszarze działki nr ew. 182 w obr. 51 i działek nr ew. 86, 88 w obr. 53.

 

 

W dniu 25.01.2016 r. do Wydziału Administracji Budowlanej wpłynął wniosek Stowarzyszenia zwykłego pn. "Stowarzyszenie Budowy Ulicy Przyleśnej" z siedzibą w Bydgoszczy, na realizację inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego Inicjatyw Lokalnych "25/75".

Inwestycja dotyczy budowy południowego odcinka ulicy Przyleśnej w Bydgoszczy w formie pieszojezdni wraz z oświetleniem i przebudową sieci kolidujących z inwestycją w obszarze działek drogowych. Obecnie ulica Przyleśna stanowi drogę gruntową.

Zgodnie z informacją wnioskodawcy przedmiotowa inwestycja służyć będzie przede wszystkim mieszkańcom ulicy Przyleśnej i ich gościom - około 100 osób.

Łączna powierzchnia terenu objętego wnioskiem ca 556 m2.


W dniu 25.02.2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji do spraw Inicjatyw Lokalnych, na którym przedmiotowego wniosku nie poddano pod ocenę z uwagi na potrzebę uzyskania dodatkowej opinii Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Na zwołanym w dniu 21.03.2016 r. drugim w tym roku posiedzeniu Komisji do spraw Inicjatyw Lokalnych pod obrady poddano wniosek "Stowarzyszenia Budowy Ulicy Przyleśnej". Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i został przewidziany do realizacji w 2016 r. pod warunkiem uzupełnienia braków do dnia 1.06.2016 r.


 W dniu 26.07.2016 r. została podpisana umowa na budowę południowego odcinka ul. Przyleśnej w Bydgoszczy.

podpisanie umowy. na zdjęciu przedstawiciel stowarzyszenia oraz Główny Specjalista wydziału administracji budowlanej p. Bożena Szałkowska

 

 

 


W dniu 27 lipca 2016 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zostało zamieszczone ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na wykonanie robót związanych z budową ulicy Przyleśnej w Bydgoszczy.

Treść zapytania ofertowego

 

 


W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego wybrano firmę BOGMAR Sp. z o.o. z Ostromecka.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

 


W  dniu 20.10.2016 r. odwiedziliśmy plac budowy. Poniżej zdjęcia z postępu prac.

Stan prac na dzień 20.10.2016 r. Stan prac na dzień 20.10.2016 r.

Stan prac na dzień 20.10.2016 r. Stan prac na dzień 20.10.2016 r.