logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

 

Zostały ustalone  terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy I szkoły podstawowej sportowej/mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego/mistrzostwa sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej lub do klasy wyższej niż I w tych szkołach, oraz oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej - w tym terminy przeprowadzenia prób sprawności fizycznej  i sprawdzianu predyspozycji językowych.

  •  Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 48/2021