logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Ulice na Czyżkówku w budowie
Na Czyżkówku trwa nie tylko rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej. Utwardzanych jest również kilka osiedlowych ulic w oparciu o wieloletni program przebudowy dróg gruntowych. Powstaje też nowa kładka łącząca to osiedle z Jachcicami.


Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej oznacza nie tylko, że wzdłuż ważnej drogi budowana jest druga jezdnia, buspas, chodniki i droga rowerowa. Wraz z tą inwestycją modernizowana jest część dróg osiedlowych. Przebudowana została już m.in. ulica Wyrzyska. Utwardzone zostaną też ulica Okopowa i fragment Zielonej. Powstaje też serwisowa jezdnia po północnej stronie nowej arterii od Koronowskiej do Chojnickiej.

Zaawansowane prace na Siedleckiej

Jednocześnie na Czyżkówku w oparciu o wieloletni program przebudowy dróg gruntowych budowane są inne ulice. Zaawansowane prace prowadzone są przy północnym odcinku ul. Siedleckiej od Chmielnej do Koronowskiej. Inwestycja zdecydowanie poprawi dojazd dużej części osiedla Czyżkówko.

Wykonawca wybudował już kanał deszczowy oraz zrealizowała większość prac  związanych z posadowieniem wpustów deszczowych. Przebudował również  sieci telekomunikacyjne i przygotował kanały technologiczne niezbędne do ułożenie kabli zasilających latarnie. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Chmielną do ul. Urodzajnej wykonał też większość nawierzchni zatok postojowych, zjazdów i chodników. Wykonywana jest również podbudowa pod nową drogę. Wkrótce ustawiane będą krawężniki i obrzeża chodnikowe.

Zgodnie z projektem budowany jest odcinek o długości 1,35 km. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z asfaltu. Ulica będzie przystosowana do poruszania się autobusów. Zaplanowano na niej przystanki. W celu uspokojenia ruchu na nowym ciągu powstaną wyniesione skrzyżowania oraz progi zwalniające z kostki kamiennej dostosowane do poruszania się pojazdów komunikacji zbiorowej. Inwestycja kosztuje blisko 5 mln zł.

Łubinowa też z twardą nawierzchnią

Z początkiem tygodnia przekazany został też plac budowy na ul. Łubinowej. Prace rozpoczną się od  wykonania kanalizacji deszczowej. Ulica Łubinowa zostanie przebudowana na całym odcinku liczącym ponad 540 metrów. Zaplanowano  utworzenie pieszojezdni z wydzielonymi miejscami postojowymi. Szerokość ulicy  wyniesie około 8,5m. Zaprojektowano poza tym budowę 5 sięgaczy o długości około 140 metrów. Dodatkowo na połączeniu z ul. Chmielną powstanie tak zwane wyniesione skrzyżowania skłaniające kierowców do wolniejszej jazdy. Nawierzchnia  wykonana ma być z betonowej kostki. Koncepcja zakłada poza tym instalację progów zwalniających. Do posesji dobudowane mają być zjazdy, a ulica zyska też nowe oświetlenie. Inwestycja kosztuje 4,85 mln zł.

Kładką na Jachcice

Na Czyżkówku swoje prace prowadzi również Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Powstaje nowy ciepłociąg w kierunku Osowej Góry. Częścią projektu jest estakada nad Brdą na wysokości ulicy Świekatowskiej. Ma ona pełnić jednocześnie funkcje kładki pieszo-rowerowej.

Te ulice są już gotowe

W poprzednich latach na osiedlu Czyżkówko utwardzonych zostało kilka innych ulic: południowa część ul. Siedleckiej, ul. Świekatowska, ul. Byszewska, ul. Karsińska, ul. Borowiacka, ul. Okopowa (sięgacz), ul. Świętopełka, ul. Kuczmy.