logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Ulica Wiosenna uroczyście otwarta
Mieszkańcy Miedzynia zyskali nową ulicę – we wtorek 23 maja została oddana do użytku ulica Wiosenna wybudowana w ramach programu 25/75. To efekt współpracy samorządu z mieszkańcami Bydgoszczy.


Inwestycja polegała na budowie pieszojezdni wraz z miejscami parkingowymi, wjazdami do posesji i elementami uspokojenia ruchu; odwodnienie ulicy włączono do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Budowa ulicy Wiosennej była możliwa dzięki współpracy samorządu i mieszkańców w ramach programu 25/75. Celem programu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Bydgoszczy dla wspólnego, a przede wszystkim szybszego wykonania zadań publicznych gminy.

Występując z wnioskiem o realizację zadania publicznego należy zadeklarować pokrycie 25% szacunkowego kosztu inwestycji. Natomiast pozostałe 75% kosztów zadania pokrywa Miasto.

Podczas uroczystego oddania ulicy do użytku, wstęgę przecięli prezydent Rafał Bruski wraz ze Zdzisławem Pawłotem, reprezentantem Stowarzyszenia „Inicjatywa Obywatelska”, które wystąpiło z winsokiem o budowę ulicy. Odsłonięto także symboliczną kostkę programu 25/75 w nawierzchni ulicy.

Koszt całkowity inwestycji: 374 544,69 zł
Koszt Miasta: 318 362,98 zł
Koszt Stowarzyszenia: 56 181,71

Program 25/75 – warto wiedzieć:

Celem programu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców naszego miasta dla wspólnego, a przede wszystkim szybszego wykonania zadań publicznych gminy.

Występując z wnioskiem o realizację zadania publicznego należy zadeklarować pokrycie 25% szacunkowego kosztu inwestycji.

Natomiast pozostałe 75% kosztów zadania pokryje Miasto.

Prezydent może obniżyć wymaganą wysokość świadczenia pieniężnego wnioskodawcy, wynoszącą 25% do wysokości nie mniejszej niż 15% w każdym przypadku przedstawienia oraz udowodnienia przez wnioskodawcę współfinansowania wcześniej zrealizowanych robót budowlanych, polegających na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, przedmiotowo związanych z realizacją wnioskowanego zadania inwestycyjnego, w ramach inicjatywy lokalnej.

W przypadku budowy tylko jednej z dwóch sieci (kanalizacyjnej lub wodociągowej), Prezydent może obniżyć wymaganą wysokość świadczenia pieniężnego wnioskodawcy, wynoszącą 25% do wysokości nie mniejszej niż 20% w każdym przypadku przedstawienia oraz udowodnienia przez wnioskodawcę współfinansowania wcześniej zrealizowanych robót budowlanych, przedmiotowo związanych z realizacją wnioskowanego zadania inwestycyjnego, w ramach inicjatywy lokalnej