logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rozbudowa ul. Kujawskiej. Ostatnie jezdnie w budowie. Raport nr 54
Trwa budowa ostatnich nowych jezdni wokół ronda Kujawskiego. Wkrótce przez to skrzyżowanie zaczną również kursować tramwaje. To właśnie w tym miejscu toczy się teraz najwięcej prac.


Podobnie jak zostało to wykonane na pozostałych jezdniach, wlot do Ronda Kujawskiej od strony ul. Solskiego oraz wylot w kierunku ronda Inowrocławskiego są obniżane. Wymaga to rozbiórki ostatnich elementów dawnego przejścia podziemnego oraz przełożenia wielu instalacji elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz innych mediów. Równolegle wykonywany jest duży zakres robót ziemnych oraz układana jest nowa kanalizacja deszczowa.

W ciągu ul. Solskiego dobudowany zostanie jeszcze blisko 100-metrowy odcinek torowiska w kierunku Szwederowa. Będzie on pełnił funkcję torów odstawczych, a docelowo w tym miejscu zacznie się nowa linia tramwajowa w kierunku ronda Grunwaldzkiego. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć przy realizacji tego zadania kolejnej ingerencji w rondo Kujawskie.

Zarówno na Kujawskiej jak i ul. Solskiego od strony Szwederowa również dobudowane zostaną jeszcze drogi rowerowe z wygodną asfaltową nawierzchnią. Zakończenie tej części prac planowane jest wiosną przyszłego roku.

Ciekawym rozwiązaniem zlokalizowanym pomiędzy obiema jezdniami ul. Kujawskiej pomiędzy rondem i stacją benzynową będzie parking P+R. Ma on zachęcać do przesiadki na tramwaj i kontynuowania podróży po ścisłym centrum miasta komunikacją publiczną. Obecnie w tym miejscu prowadzone są roboty ziemne i kanalizacyjne.

20 listopada w godzinach przedpołudniowych planowane są natomiast kolejne próbne przejazdy tramwajów przez teren realizowanej inwestycji. Dlatego warto w tym miejscu zachować większą ostrożność.

Przypominamy, że od 6 grudnia Kujawską będą już kursować nowe linie tramwajowe nr 2,9 i 11. Obecnie w rejonie zatok i peronów uzupełniana jest infrastruktura przystankowa. Montowane są wiaty, barierki.

Nowoczesna arteria

Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny realizowany w centrum Bydgoszczy. Koszt inwestycji, łącznie z zakupem nowoczesnych tramwajów i zrealizowaną już przebudową węzła Szarych Szeregów przekroczy 350 mln zł. Inwestycja polega na budowie nowego torowiska tramwajowego i drugiej jezdni na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego. Konieczna była także modernizacja obu rond oraz dróg dojazdowych. Powstaje również infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Na jezdni wschodniej ul. Kujawskiej wydzielony zostanie buspas. Wszystkie rozwiązania dostosowywane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co oznacza m.in. budowę pochylni dla wózków, wyposażenie sygnalizacji drogowej w sygnalizatory dźwiękowe czy wbudowanie elementów ryflowanych ułatwiających orientację. Wiosną planowane są też nasadzenia nowych drzew i krzewów.