logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rewitalizacja Starego Fordonu. Nabrzeże z projektem i pozwoleniem. Raport nr 16
Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę umocnionego nabrzeża w Starym Fordonie. To kolejny element związany z rewitalizacją dzielnicy. Miejsce umożliwi cumowanie i wodowanie łodzi i oraz zachęci do odpoczynku nad Wisłą


Nabrzeże powstanie na przedłużeniu ul. Frycza-Modrzewskiego. Ma pełnić kilka funkcji. Podstawowa to wzmocnienie potencjału Starego Fordonu, który znów zwraca się ku Wiśle. Będzie to miejsce wypoczynku i rekreacji z siedziskami. Stworzy również możliwość wodowania i cumowania jednostek pływających. Umocnione nabrzeże będzie również pełniło funkcję ochronną (ostrogi) i będzie wzmacniać projektowaną drogę dojazdową do planowanego w przyszłości portu. W trakcie prac rozszerzyliśmy zadanie o elementy związane z monitoringiem. Nabrzeże będzie wyposażone w oświetlenie i odwodnienie. Zadanie wprowadzono do  planu rewitalizacji Starego Fordonu w wyniku konsultacji społecznych.


 
W oparciu o opracowany projekt w czwartek (21 maja) wydane zostało pozwolenie na budowę. Po jego uprawomocnieniu ogłosimy przetarg na prace budowlane.  

W ubiegłym roku zakończyliśmy rewitalizację ul. Bydgoskiej. Te prace pochłonęły 6 mln zł. W tym roku planowane jest też rozpoczęcie prac przy budynkach komunalnych. Rozpoczęły się też prace nad projektem przebudowy Rynku. W oparciu o Gminny Program Rewitalizacji planujemy też przebudowę innych uliczek i terenów zielonych pomiędzy Bydgoską i Wisłą.