logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rewitalizacja Starego Fordonu. Kolejny plac budowy przekazany. Raport nr 19
Przekazaliśmy wykonawcy plac budowy pod umocnione nabrzeże w Starym Fordonie. To kolejny element związany z rewitalizacją dzielnicy. Miejsce umożliwi cumowanie i wodowanie łodzi oraz zachęci do odpoczynku nad Wisłą. Inwestycja kosztować będzie ponad 7 mln zł.


Nabrzeże powstanie na przedłużeniu ul. Frycza-Modrzewskiego. Ma pełnić kilka funkcji. Podstawowa to wzmocnienie potencjału Starego Fordonu, który znów zwraca się ku Wiśle. Będzie to miejsce wypoczynku i rekreacji z siedziskami. Stworzy również możliwość wodowania i cumowania jednostek pływających. Umocnione nabrzeże będzie również pełniło funkcję ochronną (ostrogi) i będzie wzmacniać projektowaną drogę dojazdową do planowanego w przyszłości portu. W trakcie prac rozszerzyliśmy zadanie o elementy związane z monitoringiem. Nabrzeże będzie wyposażone w oświetlenie i odwodnienie. Zadanie wprowadzono do planu rewitalizacji Starego Fordonu w wyniku konsultacji społecznych.Wykonawcą w drodze przetargu została firma Melbud z Grudziądza. Prace budowlane pochłoną 7,24 mln zł i będą objęte 7-letnią gwarancją. Ich zakończenie wstępnie planowane jest na koniec przyszłego roku. Wykonawca jeszcze tej jesieni chce rozpocząć prace związane z wbijaniem stalowych grodzic.W ubiegłym roku zakończyliśmy rewitalizację ul. Bydgoskiej. Te prace pochłonęły 6 mln zł. W tym roku rozpoczęły się natomiast prace przy budynkach komunalnych. Podpisaliśmy też umowę na  przebudowę Rynku (w trybie zaprojektuj i wybuduj). Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na uliczek i terenów zielonych pomiędzy ulicą Bydgoską i Wisłą.