logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Remonty jeszcze przed planem
Estetyczne zmiany docierają na kolejne ulice. Również ul. Racławicka z każdą następną odnowioną kamienicą staje się coraz bardziej atrakcyjnym adresem w mieście. Wkrótce radni zadecydują też o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania tej części Bocianowa, który może przyspieszyć rewitalizację.


W tym roku do grona odremontowanych kamienic  przy ul. Racławickiej dołączył masywny budynek z numerem 10. Pochodzi on z końca XIX wieku. Od początku pełnił funkcje mieszkalną. Wzniesiono go na planie prostokąta. Liczy 3 kondygnacje i użytkowe poddasze. Kamienica była w trakcie użytkowania rozbudowywana i remontowana, co najprawdopodobniej pozbawiło ją wielu zdobień. Zachowały się jedynie gzymsy i płaskorzeźba na szczycie wieńczącym środkową część. Po remoncie budynek utrzymany jest w szarej kolorystyce z białymi akcentami. Wcześniej odnowiono elewację sąsiednich kamienic.

Ulica Racławicka do połowy XIX wieku wraz z Rycerską i zachodnią częścią ulicy Bocianowo była częścią podmiejskiego folwarku. Stare plany miasta i okolic wskazują, że dominowała tu rozproszona zabudowa zagrodowa.  W 1851 roku w związku z uruchomieniem linii kolejowej Bydgoszcz - Krzyż do granic Bydgoszczy został włączony obszar między ulicami: Dworcową, Zygmunta Augusta, Artyleryjską i Pomorską, a w następnym roku powstał plan jego zabudowy urbanistycznej. Wówczas rozpoczęła się intensywna zabudowa tego kwartału miasta.

Pierwsze kamienice zaczęto wznosić przy ul. Racławickiej pod koniec XIX wieku. Większość budynków powstała do 1920 roku. Warto podkreślić, że od lat 90. XX wieku zaczęto też uzupełniać brakującą zabudową nowymi obiektami. Dzięki temu ulica Racławicka mimo peryferyjnego położenia nie odbiega od innych śródmiejskich pierzei z uporządkowaną linią zabudowy.Wkrótce radni zadecydują między innymi o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania tej części Bocianowa, który przyspieszy rewitalizację Bocianowa. Projekt przygotowała Miejska Pracownia Urbanistyczna. Uchwalenie planu „Bocianowo-Artyleryjska”. Zakłada on przede wszystkim możliwość zabudowy dawnych terenów przemysłowych kwartałową zabudową wielorodzinną lub usługową. Dokument uwzględnia też ochronę historycznych budynków o dużej wartości zabytkowej, m.in. kamienic, zabudowań pokoszarowych tzw. „Londynka”  i gmachu administracyjnego dawnego dworca towarowego. Wytyczone zostały też nowe drogi poprawiające dostępność komunikacyjną północnej części Bocianowa. Osobne opracowanie (analiza wielokryterialna) określi optymalny przebieg połączenia tramwajowego od ul. Zygmunta Augusta do torowiska w ciągu ul. Gdańskiej.