logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Punkt doradczy Programu „Czyste Powietrze”
Mieszkańcy Bydgoszczy, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie na wymianę kopciuchów i termomodernizację budynków jednorodzinnych w ramach programu „Czyste Powietrze” mogą skorzystać z punktu doradczego w urzędzie miasta przy ul. Grudziądzkiej 9-15.


Chcąc pomóc mieszkańcom Bydgoszczy w uzyskaniu dofinansowania, Miasto utworzyło punkt doradczy w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Program „Czyste Powietrze” prowadzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, jest on skierowany także do mieszkańców Bydgoszczy. Dotyczy tylko domków jednorodzinnych.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na: wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, docieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja wynosi 53 tys. zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł. Jeżeli wartość inwestycji jest wyższa istnieje możliwość skredytowania części inwestycji. Wysokość dofinansowania liczona jest indywidualnie i uzależniona jest od dochodu osób w gospodarstwie domowym.

W punkcie doradczym mieszkańcy mogą dowiedzieć się o zasadach uzyskania dofinansowania w zakresie:
- na jakie inwestycje można otrzymać dofinansowanie,
- jakie ważne informacje i dokumenty trzeba przygotować przed wypełnieniem wniosku,
- na jakie wydatki można otrzymać wsparcie w postaci dotacji i pożyczki, a na jakie jedynie pożyczkę,
- jak obliczyć wysokość dochodu gospodarstwa domowego oraz wysokość dofinansowania.

Na miejscu można skorzystać ze stanowiska komputerowego oraz drukarki, aby wypełnić wniosek o dofinansowanie i wysłać go do WFOŚiGW w Toruniu.

Punkt doradczy znajduje się w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju, Referat Administracyjno – Finansowy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, II piętro pokój 201.

Informacje ogólne:

 

  • poniedziałek, środa, czwartek: 8.00-16.00
  • wtorek: 8.00-18.00
  • piątek: 8.00 - 14.00

Spotkania indywidualne (zagadnienia szczegółowe, wypełnianie wniosku):

 

  • poniedziałki i środy od godz. 15.30 – 18.30 – po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Wydziału Zintegrowanego Rozwoju pod nr telefonów: 52 58 58 038, 52 58 59 270 lub 52 58 58 079.

Aby wypełnić poprawnie wniosek należy przygotować następujące informacje:
1.Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL)
2. Rachunek bankowy wnioskodawcy (numer rachunku, nazwa banku)
3. Informacje ogólne dotyczące budynku,
- numer księgi wieczystej,
- numer ewidencyjny działki,
- rok oddania budynku do użytkowania/ bądź rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy,
4. Rodzaj przedsięwzięcia – zakres rzeczowy
- informacje dotyczące dokumentacji projektowej – wraz z szacunkowymi kosztami (nieobowiązkowa)
- uproszczona analiza energetyczna ( zakup i montaż nowego źródła ciepła, przyłącze na potrzeby źródła ciepła, zakup i montaż instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. – wraz z szacunkowymi kosztami),
- docieplenie przegród budowlanych i prace towarzyszące (temperatura w pomieszczeniu, rodzaj ocieplenia, grubość docieplenia, powierzchnia docieplenia, koszty docieplenia, wartość lamda, współczynnik przenikania) – wraz z szacunkowymi kosztami.
- zakup i wymiana stolarki zewnętrznej – wraz z szacunkowymi kosztami,
- zakup i wymiana drzwi zewnętrznych – wraz z szacunkowymi kosztami,
5. Odnawialne źródła energii
- zakup i montaż kolektorów słonecznych – wraz z szacunkowymi kosztami,
- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej – wraz z szacunkowymi kosztami.
6. Miesięczny średni dochód na osobę w rodzinie (według zeznania podatkowego) – dokument wymagany jako załącznik do wniosku.
7. Finansowanie inwestycji.