logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Przetarg na kolejne ulice na Miedzyniu rozstrzygnięty
Rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę kolejnych dwóch „gruntówek” na Miedzyniu. Nawierzchnię z betonowej kostki zyskają w ciągu najbliższego roku ulice Osada i Leszczyna. Koszt tego przedsięwzięcia to 3,8 mln zł. Wcześniej zlecona została przebudowa ul Pijarów, kosztująca 2,5 mln zł.


Dla obu ulic w ubiegłym roku powstały koncepcje przebudowy. Zostały one następnie skonsultowane z mieszkańcami i dopracowane. Twarda nawierzchnia pojawi się na ul. Leszczyna na odcinku Widok-tory kolejowe, a na ul. Osada   na odcinku od ul. Chłopskiej do Żytniej. Oba zadania są ujęte w „Wieloletnim programie utwardzenia ulic gruntowych". Zadecydowały o tym obiektywne kryteria, między innymi liczba mieszkańców, ważność w układzie transportowym, funkcjonowanie obiektów użyteczności publicznej. Zgodnie z opracowanymi wcześniej koncepcjami obie gruntówki wyposażymy w elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu (chodniki, wyniesione skrzyżowania i objęte strefa zamieszkania). Na ulicach zaprojektowano też dodatkowe miejsca postojowe, nowe oświetlenie i odwodnienie.

W przetargu najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma „Betpol”. Zadeklarowała ona realizację przedsięwzięcia za kwotę 3,8 mln zł i objęcie go 8-letnią gwarancją . Prace budowlane mają finiszować latem przyszłego roku. Inwestycje będą prowadzone w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W pierwszej kolejności powstanie projekt budowlany,  a następnie na jego podstawie wykonane zostaną roboty budowlane. Z początkiem roku na Miedzyniu Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej zlecił też przebudowę ul. Pijarów. Koszt tego zadania to 2,5 mln zł.

Warto wiedzieć
Przeprowadzenie w latach 2011-15 pakietu remontu głównych ciągów komunikacyjnych w Bydgoszczy (około 100 odcinków ulic) pozwoliło w ubiegłym roku na przyjęcie  program przebudowy ulic z nawierzchnią gruntową. Jest on realizowany w oparciu o cykliczną, przeprowadzaną co 3-lata, analizę, która wskaże priorytety inwestycyjne (ranking ulic) na podstawie sześciu kryteriów wyboru

•         Rok nadania nazwy ulicy
•         Liczba mieszkańców
•         Zagrożenie powodziowe wywołane przez opady atmosferyczne
•         Ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta
•         Wskaźnik długości dróg gruntowych do sumy długości dróg na osiedlu
•         Funkcjonowanie obiektów użyteczności publicznej (np. szkoły, przychodnie)