logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ostatnie dni naboru na międzynarodowe inicjatywy
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze wniosków o współfinansowanie projektów o szczególnym znaczeniu dla promocji i rozwoju współpracy międzynarodowej miasta Bydgoszczy. Na oferty czekamy do 26 lutego br. Nabór prowadzimy wyłącznie elektronicznie.


Miasto będzie wspierać projekty o charakterze międzynarodowym, które koncentrują się przede wszystkim na współpracy ze społecznościami miast partnerskich oraz wnioski zakładające integrację cudzoziemców zamieszkujących Bydgoszcz. Zachęcamy do organizacji przedsięwzięć wzmacniających pozytywny wizerunek miasta za granicą, we współpracy z organizacjami skupiającymi środowiska polonijne i krajami, których przedstawicielstwa dyplomatyczne mają siedzibę w Bydgoszczy.

Przedsięwzięcia, które uzyskają dofinansowanie, powinny być zrealizowane do 30 listopada 2021 roku. Maksymalny poziom środków promocyjnych miasta nie może być wyższy niż 80% kosztów całego projektu, a kwota dofinansowania nie może przekroczyć 10.000 zł brutto na jeden współfinansowany projekt.

Regulamin oraz wzory potrzebnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Miasta w zakładce „współpraca z zagranicą”, link TUTAJ.
Termin składania wniosków upływa 26 lutego 2021 roku o godzinie 12:00.

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: bp@um.bydgoszcz.pl z tematem wiadomości „WNIOSEK PROMOCYJNY – WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA”.

Zapraszamy do współpracy!