logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Okazała kamienica na ul. Mazowieckiej odzyska blask
Trwają przygotowania do remontu okazałej kamienicy przy ulicy Mazowieckiej 15. Dla budynku opracowano dokumentację zakładającą odtworzenie szeregu architektonicznych dekoracji. Budynek będzie utrzymany w beżowej kolorystyce. ADM zleca przetarg na I etap prac budowlanych.


Budynek usytuowany jest w zabudowie pierzejowej ulicy Mazowieckiej. Wzniesiono go około 1892 roku, na planie zbliżonym do prostokąta. Posiada 3 kondygnacje i nieużytkowe poddasze. W momencie budowy, była to jedna najokazalszych kamienic przy tej ulicy. Symetryczna bryła budynku ozdobiona została rozbudowanymi naczółkami okiennymi, gzymsami, konsolami pod linią dachu. Na parterze zastosowano popularne wówczas boniowanie. Pod oknami na wysokości piętra umieszczono płaskorzeźby. W centralnej części budynku zaakcentowanej delikatnym ryzalitem umieszczono łukowy przejazd bramny z drewnianymi wrotami i naświetlem łukowym, które odrestaurowano w poprzednich latach. Wcześniej prowadzono również prace wzmacniające ściany zewnętrzne.

Dla budynku w ubiegłym roku opracowana została dokumentacja projektowa zakładająca  kompleksowy remont elewacji. W I etapie prace zlecone zostaną od frontu kamienicy. Projekt zakłada między innymi prace konserwatorskie przy odtworzeniu wszystkich uszkodzonych zdobień i tynków. Budynek utrzymany będzie w beżowej kolorystyce.

Obecnie trwa przetarg, w którym wybrany zostanie wykonawca prac budowlanych. Po podpisaniu umowy prace zajmą około 3 miesiące. Warto podkreślić, że w tej części miasta w ostatnich latach ADM, wspólnoty i prywatni właściciele zlecają coraz więcej prac remontowych. Wypiękniał już szereg budynków usytuowanych m.in. wzdłuż ul. H. Sienkiewicza, Kwiatowej i Pomorskiej.

Warto wiedzieć

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Śródmieścia aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też  Społeczna Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta.