logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Odrestaurowaliśmy cenne zabytki
Zakończyły się prace konserwatorskie przy ważnych zabytkowych obiektach, które pokazują zmiany w architekturze miasta. Dzięki unijnym środkom wypiękniały elewacje spichrzy nad Brdą, sierocińca na Szwederowie i schroniska na Bocianowie. Odrestaurowaliśmy też pozostałości murów obronnych na Starym Mieście.


Wszystkie obiekty tworzą jeden z bydgoskich szlaków dziedzictwa kulturowego. Są świadkami historii przemian miasta i jego dynamicznego rozwoju. Prace sfinansowaliśmy  ze środków miasta oraz dofinansowania unijnego (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT). Wartość wszystkich przedsięwzięć to ponad 700 tysięcy złotych. Obecnie trwają odbiory.

Mury, które chroniły Bydgoszcz

Ceglane mury były częścią  zespołu  średniowiecznych obwarowań Bydgoszczy, budowanych od początku XV wieku. W późniejszych wiekach zostały zniszczone i w większości rozebrane w XIX wieku ustępując często miejsca nowym budynkom.  W ramach prac między innymi uzupełniliśmy i wymieniliśmy  część spoiny oraz konserwowany był ceglano-kamienny materiał. Na ten cel wydaliśmy blisko 100 tysięcy złotych.

Nasza wizytówka

Najważniejsze dla wizerunku miasta były remonty dwóch budynków spichrzy przy ul. Grodzkiej (środkowego i od strony Rybiego Rynku). Prace prowadziliśmy przy konserwacji tynkowanych murów ceglanych oraz drewnianych elementów konstrukcyjnych szachulca po północnej stronie obiektów (od strony Brdy). Zespół spichlerzy pomiędzy Brdą i ulica Grodzką pochodzi z końca XVIII wieku. Swoją funkcję pełniły przez 150 lat. Po wielkim pożarze, który zniszczył dwa sąsiednie spichrza położone bliżej Rybiego Rynku, zespół 3 ocalałych budynków zaadaptowano na potrzeby Muzeum Okręgowego. Budynki są jednym z symboli miasta. Ich remont pochłonął ponad 300 tysięcy złotych.

Wiekowy sierociniec

Odnowioną elewację zyskał też  Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5. Uzupełnione zostały też brakujące dekoracje architektoniczne. Budynek został wzniesiony w latach 1905-1907. Środki na jego budowę przekazał w testamencie bydgoski radny H. Dietz. Od początku miał on pełnić rolę sierocińca. Był to pierwszy obiekt tego typu w Bydgoszczy. Na ten remont wydaliśmy 170 tysięcy złotych.

Kiedyś szkoła, dziś schronisko

Odnowiliśmy poza tym elewację frontową Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Sowińskiego 5. Prace toczyły się w kierunku zachowania w maksymalnym stopniu wszystkich oryginalnych elementów wystroju elewacji oraz materiałów. Budynek został wzniesiony w latach 1896-1898 na siedzibę szkoły. Obiekt został zaadaptowany na szkolne schronisko w latach 60. XX wieku. Podobnie jak budynek sierocińca został wzniesiony w stylu historyzującym. To zadanie pochłonęło 115 tysięcy złotych.

Warto wiedzieć

Wartość wszystkich prac to 715 tysięcy złotych. Dofinansowanie unijne wyniosło 467 tysięcy złotych. W Bydgoszczy realizowany jest szereg innych dużych  zadań inwestycyjnych, które maja również na celu odrestaurowanie historycznych obiektów. Prowadzone są prace m.in. w kompleksie Młyna Rothera, w gmachu Muzeum Okręgowego, odbudowie Teatru Kameralnego. Równocześnie wspieramy dotacjami konserwatorskimi prace w kilkunastu obiektach, które nie są własnością miasta.