logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowoczesny parking w centrum miasta. Budują mimo zimy. Raport nr 12
Na Grudziądzkiej rośnie las prefabrykowanych słupów. To na nich opierać będzie się konstrukcja wielopoziomowego parkingu dla 570 samochodów. Ułatwia to kontynuowanie prac również w okresie zimowym. Po zakończeniu budowy zaplanowano sporo zmian w układzie komunikacyjnym.


Zakończyły się już badania archeologiczne w miejscu wznoszonego obiektu. W ich trakcie badacze odkryli m.in. pozostałości zespołu zabudowań z kościołem baptystów. Umożliwiło to wykonanie kolejnych ław i stóp fundamentowych również od strony zachodniej. Jednocześnie montowane są prefabrykowane słupy. Trafiają one gotowe na plac budowy, a następnie osadzane są z użyciem dźwigów. Do transportu elementów zmontowany został żuraw, w pracach pomaga też dźwig samojezdny. Równocześnie montowane są elementy tworzące klatki schodowe. Rozpoczęły się też pierwsze prace ziemne związane z przygotowaniem terenu pod nowy układ komunikacyjny. Na budowie pracuje obecnie około  30 pracowników wykonawcy, których wspomaga najczęściej 6 koparko-ładowarek i dźwig samojezdny.

Estetyczna elewacja

Zgodnie z przygotowanym wcześniej projektem, przy budynkach Urzędu Miasta powstaje 6-kondygnacyjny obiekt, który pomieści 570 samochodów. Ze względu na warunki terenowe zostanie podzielony na dwie części. Jedna będzie funkcjonować w systemie  P+R (dla osób kontynuujących podróże komunikacją miejską), a druga tak, jak pozostałe miejsca parkingowe na obszarze płatnej strefy parkowania w Śródmieściu. Powstaną także 2 stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych. Miejsca postojowe znajdą motocykliści i rowerzyści.

Elewacja nowego budynku utrzymana będzie w kolorze szarym z pionowymi elementami w formie żaluzji (panele aluminiowe w kilku odcieniach brązu), krótsze ściany klatek schodowych zostaną zagospodarowane naturalną zielenią pnącą. W centralnym punkcie, na zewnętrznej ścianie klatki schodowej od strony ul. Grudziądzkiej, pojawi się prosty zegar. Nowy parking pozwoli uporządkować zabudowę tej części Starego Miasta. Równocześnie wzdłuż ulicy Grudziądzkiej lokowanych jest wiele innych inwestycji publicznych i prywatnych. Pojemny parking ułatwi też znalezienie mieszkańcom korzystającym z usług ratusza wolnego miejsca postojowego.

Nowe drogi, przystanki i place

Duże zmiany zajdzie w obsłudze komunikacyjnej. Kierowcy wjeżdżający do miasta ulicami od strony zachodniej np. ul. Szubińską będą wcześniej informowani o dostępności miejsc na nowym parkingu. W ramach inwestycji dokończona zostanie budowa ul. Nowogrudziądzkiej umożliwiającej dojazd od strony placu Poznańskiego. Zbudowana zostanie nowa droga zapewniające połączenie z ul. Grudziądzką. Pomiędzy parkingiem i budynkami Urzędu Miasta droga zostanie również przebudowana i będzie pełnić funkcję pożarowej. Nowe i przebudowywane ulice zostaną wyposażone w energooszczędne miejskie oświetlenie . Zaplanowano wybudowanie nowej kanalizacji odprowadzającej deszczówkę z parkingu i jego otoczenia. Na Grudziądzkiej powstanie docelowy przystanek dla autobusów komunikacji miejskiej wyposażony w tablice informacji pasażerskiej. Wzdłuż dróg dojazdowych dobudowane będą też chodniki. Projekt dodatkowo zakłada uporządkowanie placu przed wejściem do zespołu budynków Urzędu Miasta od strony parkingu. Zniknie ogrodzenie od strony ul. Grudziądzkiej. Ważnym elementem ułatwiającym komunikację pieszą będą nowe schody na skarpie prowadzącej w kierunku Parku na Wzgórzu Dąbrowskiego i Szwederowa.

Z unijnym wsparciem

Zakończenie prac planowane jest na koniec roku. Inwestycja o wartości niemal 35 mln zł jest dofinansowana ze środków unijnych (ZIT). Na to zadanie pozyskaliśmy 9,7 mln zł wsparcia zewnętrznego.