logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowe nawierzchnie gotowe, teraz czas na pętlę
Kończy się remont ważnych ulic, które ułatwiają dojazd do terenów inwestycyjnych znajdujących się na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz w jego sąsiedztwie. Ostatnie prace są prowadzone w rejonie ul. Wojska Polskiego. W przyszłym roku ruszy przebudowa pętli na Kapuściskach.


Dla poprawy obsługi terenów inwestycyjnych kluczowy był remont wschodniego odcinka ul. Wojska Polskiego oraz północnego odcinka ul. M. Dziatkiewicza. W ten sposób powstało wygodne połączenie osiedla Kapuściska z Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym. Jezdnie zostały wzmocnione specjalnymi siatkami na których ułożono nowe warstwy nawierzchni. Na koniec w obrębie skrzyżowań wykonano nowe oznakowanie poziome. Warto podkreślić, że miasto zarządza tymi drogami dopiero od 2 lat. Ten pakiet zadań wraz z odnową nawierzchni na ul. Szpitalnej kosztował 3,7 mln zł.

W związku z ułożeniem nowej magistrali wodociągowej prace drogowe realizowane są jeszcze na odcinku od ul. Chemicznej do J. Hechlińskiego. Trwa tam naprawa nawierzchni. Warto jednocześnie podkreślić, że zaplanowana jest przebudową skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z Chemiczną oraz pętli tramwajowo-autobusowej. Obecnie wyłaniamy wykonawcę zadania, który zrealizuje je w trybie zaprojektuj i wybuduj. Koszt tej inwestycji szacowany jest na około 20 mln zł. Prace zakończą się w przyszłym roku.  

Na terenach inwestycyjnych na koszt inwestora zewnętrznego Pannatoni Polska przebudowana została część ul. Petersona (od Bydgoskich Przemysłowców w kierunku parku logistycznego) na odcinku około 400 metrów. Oprócz jezdni wykonano też nowe oświetlenie, odwodnienie i chodniki. ZDMIKP dokonuje też przeglądu pozostałych ulic na terenie dawnego „Zachemu”. Do października planowane jest wykonanie niezbędnych remontów cząstkowych.