logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kunsztowne prace w bibliotece
W wakacje zakończą się prace remontowe w gmachu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Inwestycje polegająca na remoncie dachu (budynek od strony Starego Rynku) oraz renowacji zabytkowej klatki schodowej (budynek od ul. Długiej 39) realizowane są w oparciu o środki z funduszy europejskich. Prace remontowe głównie przysłużą się do likwidacji barier architektonicznych.


Prace remontowe i konserwatorskie klatki schodowej w budynku przy ul. Długiej 39 rozpoczęły się już jesienią. Dzięki nim uda się wygospodarować dodatkową przestrzeń do prowadzenia działalności kulturalnej. Pomieszczenia znajdujące się na ostatniej kondygnacji budynku przy Starym Rynku 22 będą z dostępem do toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Odrestaurowana przestrzeń zostanie podzielona na dwie części: magazyn książek oraz zaplecze dla sąsiadującej z modernizowanymi pomieszczeniami  sali wystawowej.  Dzięki temu powstanie poczekalnia z możliwością organizowania m.in. małych wystaw. Zostanie również wyremontowany i docieplony dach biblioteki.

Te zadania realizowane są w oparciu o środki unijne na wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wkład własny zapewniły Miasto Bydgoszcz oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wartość prac budowlanych to ponad 300 tysięcy złotych.
W tym roku Miasto Bydgoszcz zabezpieczyło również środki na dostosowanie wejścia od strony Starego Rynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w ramach kolejnego etapu modernizacji zamierza zamontować szklane zadaszenie nad patio budynku i przebudować część pomieszczeń rozbudowując swoją ofertę kulturalno-edukacyjną. Instytucja stara się o pozyskanie na ten cel zewnętrznego dofinansowania z funduszy norweskich (EOG). W styczniu biblioteka przeprowadziła konsultacje społeczne, które pomogły dopracować projekt.

Warto wiedzieć:

Gmach biblioteki wzniesiono w XVIII w. na potrzeby pruskiej administracji. Budynki należące do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowią przykład architektury użyteczności publicznej i są jednocześnie przykładami rzadkimi przykładami stylu późnobarokowo-klasycystycznego w Bydgoszczy. Biblioteka działa w nim od 1 października 1903 r. i tym samym jest książnicą o najdłuższej historii spośród istniejących obecnie placówek w Bydgoszczy. Pierwszym polskim dyrektorem instytucji został w 1920 r. jej obecny patron, dr Witold Bełza, który rozpoczął proces polonizacji i przyczynił się do znacznego poszerzenia zasobów książnicy. Zbiory biblioteki wzbogaciły się wówczas o cenną, istniejącą od końca XV w. kolekcję Biblioteki Bernardynów Bydgoskich. W okresie międzywojennym biblioteka odgrywała rolę ważnego ośrodka kultury. W jej murach swoją siedzibę miały różne towarzystwa naukowe, odbywały się odczyty, wykłady, spotkania. Tutaj mieściła się redakcja „Przeglądu Bydgoskiego” (1933-1938), działał Uniwersytet Powszechny.