logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Kolejna kamienica na Śniadeckich w remoncie
Trwa remont kamienicy przy ul. Śniadeckich 12. Bogato zdobiona elewacja będzie doskonale współgrać z wcześniej odnowionymi budynkami.


Kamienicę przy ul. Śniadeckich wzniesiono w latach 1892-93 na planie litery „L”. Zaprojektował ją uznany bydgoski budowniczy Karl Bergner. Jego dziełem jest również szereg wspaniałych budynków zlokalizowanych przy ulicy Focha, Cieszkowskiego, Śniadeckich i placu Piastowskim. Budynek przy ul. Śniadeckich 12 liczy trzy kondygnacje. Pełni funkcję mieszkalną.

Skrajne elementy eklektycznego  budynku są zaakcentowane ryzalitami. Nad przejazdem bramnym  w osi elewacji znajduje się wykusz, nad którym umieszczono również balkon. Na elewacji frontowej zastosowano szereg elementów ozdobnych takich jak: boniowany parter, gzymsy, naczółki okienne. Budynek po remoncie elewacji stanie się jedną z ładniejszych kamienic w mieście.

 

Ulica Śniadeckich liczy długość około 850 metrów. Wytyczono ja w połowie XIX wieku. Stała się główna osią powstającej wówczas nowej dzielnicy ulokowanej pomiędzy ul. Gdańską i dworcem kolejowym. Do ulicy przylega wytyczony wówczas pl. Piastowski, pełniący do dziś targową funkcję. Ulica i plac w ostatnich latach coraz bardziej zyskują na estetyce nie tylko dzięki remontom kamienic. Ułożono również nową nawierzchnię jezdni, przebudowano część chodników i porządkowany jest teren targowiska.

Warto wiedzieć

Z myślą o poprawie estetyki w Bydgoszczy wdrażanych jest szereg instrumentów wspierających rewitalizację Śródmieścia. Skuteczne okazały się m.in. nakazy przeprowadzenia prac remontowych w obiektach oszpecających otoczenie. Bydgoszcz jest też w gronie miast przeznaczających największe kwoty na dofinansowanie remontów konserwatorskich. Co roku miliony złotych inwestowane są w przebudowę reprezentacyjnych ulic, placów i parków. Szereg interwencji podejmuje też plastyk miasta.