logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Eleganckie elewacje na ul. Królowej Jadwigi
Kontynuowany jest szereg remontów w budynkach zlokalizowanych wokół węzła Garbary. Kamienice wzdłuż ul. Królowej Jadwigi stają się wizytówką Bydgoszczy. Rozpoczęły się prace przy budynku z numerem 5.


Kamienica pochodzi z 1890 roku. Została zbudowana na planie prostokąta. Budynek pełni przede wszystkim funkcje mieszkalne. Sutereny zaadaptowane zostały na lokale usługowe. Budynek wyróżnia symetryczna elewacja od strony ulicy. Zdobią je gzymsy, nadokienniki, pilastry i masywny  portal. Wcześniej wyremontowana została elewacja sąsiedniego budynku z numerem 7, a także położonego bardziej na północ z nr 13. Przeprowadzenie prac we wszystkich 3 kamienicach nakazał nadzór budowlany. Z kolei dzięki miejskim dotacjom konserwatorskim prace realizowane są w  budynkach z nr 4 i 10, po przeciwnej stronie ulicy.


Warto wiedzieć
Kamienica przy ul. Królowej Jadwigi 5 to jeden z ponad 130 budynków w Bydgoszczy,  w stosunku do których Powiatowy Inspektorat Nadzoru  Budowlanego nakazał przeprowadzenie prac remontowych m.in. ze względu na konieczność poprawy estetyki otoczenia. Warto podkreślić, że to tylko jeden z kilku instrumentów stosowanych na terenie miasta wspierających rewitalizację Śródmieścia. Bydgoszcz jest też w gronie miast przeznaczających największe kwoty na dofinansowanie remontów konserwatorskich. Co roku miliony złotych inwestowane są w przebudowę reprezentacyjnych ulic, placów i parków. Szereg interwencji podejmuje też plastyk miasta.