logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Duży remont z myślą o seniorach
Zakończył się duży remont w Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej. W budynku wymieniono instalacje wodociągowo kanalizacyjne, a wraz z nimi wyremontowano łazienki. Prace pochłonęły ponad 1,8 mln zł.


Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia” na Wyżynach powstał w 1977 roku i jest domem stałego pobytu dla osób przewlekle i somatycznie chorych. Dysponuje 170 miejscami w pokojach jedno- i dwuosobowych oraz w salach intensywnej opieki i wzmożonego nadzoru. Jest pozbawiony barier architektonicznych. W budynku znajdują się  windy, poręcze, system przywoławczo-alarmowy i alarmowo-przeciwpożarowy, podjazdy, monitoring.

W tym roku zakończyła się natomiast  przebudowa instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz remont łazienek. Dzięki tej inwestycji udało się wyeliminować gromadzenie się wilgoci i  zmniejszyło się zużycie wody. Poprawiła się funkcjonalność i estetyka łazienek. W czasie remontu zwrócono uwagę na dodatkowe wyposażenie ułatwiające seniorom korzystanie ze wszystkich stref pomieszczenia. Poza tym wyremontowano kuchnię i pralnię. Dzięki temu poprawiły się również warunki pracy obsługi DPS-u.  

Zadanie zostało dofinansowane przez  Województwo Kujawsko-Pomorskie ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 750 tysięcy złotych. Całkowity koszt inwestycji to ponad 1,8 mln zł.