logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Dodatkowy milion na walkę z epidemią
W walce z koronawirusem miasto sięgnie po dodatkowe środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa w naszym mieście. O przeniesieniu środków zdecydowała Rada Miasta Bydgoszczy, na ostatniej sesji, która odbyła się 20 marca.


Rezerwa na zarządzanie kryzysowe to obowiązkowo wyodrębnione środki finansowe w budżecie które mogą być wykorzystywane wyłącznie w sytuacjach kryzysowych. Chodzi o zdarzenia nieplanowane, które w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie miasta. Takim zdarzeniem z pewnością jest epidemia koronawirusa panująca na całym Świecie.

- Wysokość rezerwy na zarządzanie kryzysowe w budżecie wynosi ponad 6 mln złotych i kwota ta powinna wystarczyć na ewentualne zdarzenia, które mogą wystąpić w całym roku budżetowym. W związku z koniecznością zabezpieczenia naszych służb, które wykonują swoje zadania i są narażeni na ewentualny kontakt z osobami zakażonymi istnieje konieczność przekazania dodatkowych pieniędzy na ten cel – mówi prezydent Rafał Bruski

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe zostanie wydana na zabezpieczenie i ochronę pracowników miejskich instytucji pomocy społecznej, czy straży miejskiej, które w ramach swoich obowiązków służbowych są narażeni na ewentualny kontakt z osobami zakażonymi.

Środki finansowe przeznczone na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej powodowanej przez wirusa SARS -CoV-2 przeznaczone są na zakup sprzętu ochronnego (kombinezony, gogle, rękawice, maseczki) oraz na zapewnienie cateringu i wyposażenia kwaterunkowego osobom pozostającym w kwarantannie w obiektach miejskich. 

Część pieniędzy zostanie wydana na zakup wyposażenia ochronnego dla wolontariuszy oraz odbieranie odpadów  od osób odbywających kwarantannę domową.

Epidemia COVID-19 wystąpiła nagle, nie można jej było przewidzieć, ani zaplanować środków finansowych podczas konstruowania budżetu na 2020 r. W związku z powyższym Rada Miasta podjęła decyzję o przeniesieniu 1 miliona złotych z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na działania bieżące.