logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Dodatkowe zajęcia w szkołach podstawowych z unijnym wsparciem
„Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów” – to projekt miasta Bydgoszczy, na który otrzymaliśmy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki temu w „podstawówkach” będą dodatkowe lekcje matematyki, angielskiego i informatyki dla ponad 3 tys. uczniów.


Całkowita wartość projektu wynosi 5 024 636,25 zł, w tym dofinansowanie UE na poziomie aż 95 proc. (4 773 404,43 zł). Pozostała kwota pochodzić będzie z budżetu miasta (251 231,82 zł). Projekt będzie realizowany w latach 2017/2018.

 Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach podstawowych. W 21 bydgoskich „podstawówkach” będą realizowane dodatkowe zajęcia rozwijające tzw. kompetencje kluczowe – z matematyki, języka angielskiego i informatyki. Projekt zakłada indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych (udział w szkoleniach i studiach podyplomowych). Szkoły doposażą pracownie przedmiotowe w pomoce dydaktyczne i sprzęt.

W projekcie będzie uczestniczyło blisko 3200 uczniów i 270 nauczycieli ze szkół: SP nr 1 Specjalnej (ZS nr 30), SP nr 2, SP nr 10, SP nr 15 (ZS nr 15), SP nr 18 (ZS nr 8), SP nr 19 (ZS nr 17), SP nr 20, SP nr 22 (ZS nr 18),  SP nr 23 Specjalnej (ZS nr 31), SP nr 26 (ZS nr 34), SP nr 27 (ZS nr 20), SP nr 28, SP nr 35 (ZS nr 23), SP nr 37, SP nr 41, SP nr 45 (ZS nr 6), SP nr 47 (ZS nr 25), SP nr 48 (ZS nr 7), SP nr 51 Specjalnej (SOSW nr 3), SP nr 57 (ZS nr 36), SP nr 58.

Co warto zaznaczyć, na 10 złożonych przez gminy z naszego regionu wniosków, pozytywnie zweryfikowano tylko dwa, a dodatkowo projekt Bydgoszczy uzyskał najwięcej punktów.