logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Decydujmy razem o Strategii Bydgoszczy!
Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu dokumentu „Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju”. Na opinie czekamy do 15 stycznia 2020 roku.


Czym jest dokument „Bydgoszcz 2030.Strategia rozwoju”?
Strategia Rozwoju Bydgoszczy to jeden z najważniejszych dokumentów programowych, określający oczekiwane dla rozwoju Bydgoszczy zmiany i dziedziny, w których te zmiany powinny zajść. Projekt nowej strategii jest efektem współpracy różnych środowisk, których wspólnym celem jest zapewnienie wszystkim bydgoszczanom najlepszych warunków na każdym etapie życia i zrównoważony rozwój miasta. Szczegółowe informacje o dokumencie można znaleźć TUTAJ.

W tworzenie dokumentu zaangażowani byli mieszkańcy, przedstawiciele instytucji naukowych, gospodarczych, organizacji i stowarzyszeń społecznych, którzy wyrażali swoje opinie, uwagi, dzielili się swoją wiedzą, przemyśleniami, a przede wszystkim pomysłami na rozwój miasta. Nad strategią pracowały trzy zespoły robocze: Społeczeństwo, Gospodarka, Środowisko, dyskutowano w trakcie debat i innych spotkań konsultacyjno-informacyjnych, opinie mieszkańców poznawaliśmy także w trybie badań ankietowych i indywidualnych rozmów. W strategii określono wizję rozwoju miasta w przyszłości – jego pożądany i oczekiwany obraz.

Podziel się opinią
Zachęcamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych. Można to zrobić za pośrednictwem ankiety:
• dostępnej w formie elektronicznej - link TUTAJ.
• dostępnej w formie papierowej
- przy urnach oraz w punkcie konsultacyjnym w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju

Ankiety papierowe można dostarczyć do jednej z urn zlokalizowanych na terenie Urzędu Miasta Bydgoszczy:
- przy ul. Jezuickiej 1, ul. Grudziądzkiej 9-15 i ul. Wojska Polskiego 65,
- filia w Centrum Handlowym „Zielone Arkady” ul. Wojska Polskiego 1,
- filia przy ul. E. Gierczak 6,
- Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5;
• punkt konsultacyjny (pok. 209) oraz sekretariat (pok. 206) Wydziału Zintegrowanego Rozwoju, ul. Grudziądzka 9-15, 85-102 Bydgoszcz,
• przesłanie na adres pocztowy: Wydział Zintegrowanego Rozwoju, ul. Grudziądzka 9-15, 85-102 Bydgoszcz.
• przesłanie na adres mailowy strategia@um.bydgoszcz.pl lub konsultacje@um.bydgoszcz.pl

Zapraszamy na dyżury konsultacyjne
• w punkcie konsultacyjnym przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. C pok. 209 w godzinach pracy Urzędu Miasta,
• siedzibach Rad Osiedli - harmonogram TUTAJ
• na bydgoskich uczelniach - harmonogram TUTAJ.
• w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w czwartki w godzinach 12:00-14:00.

Materiały do pobrania:
- Projekt dokumentu „Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju”
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy