logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Chcemy kwiaciarni na Placu Wolności
Na dzisiejszej sesji Rady Miasta Bydgoszczy omawiano prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście - Plac Wolności” oraz zmiany stanowiska Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącego umiejscowienia pawilonów z kwiatami w obrębie Placu Wolności. Miastu zależy na utrzymaniu działalności kwiaciarek w rejonie Placu Wolności.


W porządku obrad dzisiejszej (27 listopada) sesji Rady Miasta Bydgoszczy znalazła się informacja na temat zaawansowania prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście - Plac Wolności” w Bydgoszczy. 

Przedstawione zostało także stanowisko Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, delegatury w Bydgoszczy w sprawie warunków konserwatorskich, które powinien spełniać plan miejscowy, w tym uwagi dotyczące lokalizacji pawilonów sprzedaży kwiatów na Placu Wolności. Pomimo zaproszenia na sesję, przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora nie pojawił się na sesji Rady Miasta Bydgoszczy. 

Jak zmieniło się stanowisko Wojewódzkiego Konserwator Zabytków? W piśmie z 2013 roku dopuszczał zmiany formy architektonicznej i sposobu rozmieszczenia stoisk kwiatowych na Placu Wolności. W stanowisku z 2019 roku, takiego zapisu już nie ma. 

WKZ wskazuje natomiast, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w postulowanym opracowaniu projektu rewaloryzacji tego obszaru, powinny zostać uwzględnione następujące warunki konserwatorskie: przeniesienie lokalizacji miejsca sprzedaży kwiatów w rejon południowo-zachodniego narożnika kościoła, na obszar istniejącego szaletu miejskiego z uwzględnieniem jego całkowitego remontu.

Miejska Pracownia Urbanistyczna zapowiada, że będzie prowadzić rozmowy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska dotyczącego dyslokacji pawilonów z kwiatami na Placu Wolności.  

Przypominamy, że Prezydent Rafał Bruski w lipcu br. spotkał się  z przedstawicielami handlujących kwiatami na Placu Wolności. Ustalono wtedy, że:

- kwiaciarnie pozostaną w obrębie Placu Wolności,

- nowa umowa z handlującymi zostanie podpisana na 3 lata. W okresie inwestycji MWiKu (budowa zbiornika retencyjnego) umowa zostanie zawieszona - handlujący nie będą płacić kosztów dzierżawy, ale zachowują tytuł prawny do lokali. 

- handlujący na Placu Wolności spotkają się wspólnie z Radą Estetyki wypracują projekt wyglądu nowych pawilonów, które wpisywać się będą w otoczenie. Wszystkim zależy, by pawilony zyskały na wyglądzie.