logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bydgoska woda sprzymierzeńcem w walce z koronawirusem
Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza, że koronawirus nie rozprzestrzenia się poprzez systemy wodociągowe. Oznacza to, że jakość wody przeznaczonej do picia nie jest zagrożona przez panującą epidemie. Zalecamy jak najczęstsze mycie rąk, które jest skutecznym narzędziem walki z koronawirusem.


Według aktualnej publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dn. 2 marca 2020 r., obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej. W opinii WHO, proces dezynfekcji wody zapewnia skuteczną likwidację tego wirusa i nie są potrzebne żadne dodatkowe środki gwarantujące bezpieczeństwo wody.

To oznacza, że woda, którą dostarczają Miejskie Wodociągi i Kanalizacja  w Bydgoszczy jest całkowicie bezpieczna. Koronawirus nie zagraża wodzie zarówno u źródeł, z których jest czerpana, jak również tej płynącej w kranach.

Ujęcie wody Las Gdański jest ujęciem głębinowym, w którym warstwa wodonośna jest skutecznie chroniona, a woda czerpana z tego ujęcia jest pierwotnie czysta. Woda pochodząca z ujęcia w Lesie Gdańskim jest profilaktycznie dezynfekowana przy pomocy promieniowania UV, na które koronawirus jest nieodporny.

Ujęcie wody na Czyżkówku - woda z rzeki Brdy poddawana jest procesowi sztucznej infiltracji, który gwarantuje usunięcie w warstwie gruntu zanieczyszczeń biologicznych i fizykochemicznych. Rozwiązanie to, w przypadku zanieczyszczenia rzeki, daje możliwość czerpania wody zgromadzonej w warstwie wodonośnej przez okres 6 tygodni.

Woda infiltracyjna podlega również procesowi utleniania chemicznego, jakim jest ozonowanie, które eliminuje wszelką materię organiczną, w tym bakterie i wirusy. Dodatkowo proces dezynfekcji chlorem ma za zadanie utrzymać stabilne parametry bakteriologiczne również w sieci. Dodatkowym zabezpieczeniem jakości wody w Fordonie jest profilaktyczna dezynfekcja w zbiornikach retencyjnych.

Woda z bydgoskich Wodociągów jest nieustannie monitorowana on-line i badana. Jej jakość bada akredytowane laboratorium MWiK w 182 punktach na sieci, przeprowadzając 250 analiz w ciągu miesiąca. Bezpieczeństwo wody do spożycia kontroluje również Sanepid, badając jej jakość w wybranych punktach na stacjach uzdatniania wody i na sieci.

Woda dostarczana mieszkańcom Bydgoszczy spełnia wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Można ją pić bez obaw prosto z kranu i stosować do celów higienicznych, teraz szczególnie zalecanych przez specjalistów w sytuacji zagrożenia wirusem. Tak więc można śmiało powiedzieć, że woda z bygoskiego wodociągu, która ma gwarantowaną jakość, jest naszym sprzymierzeńcem w przeciwdziałaniu epidemii.