logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Bydgoscy uczniowie są otwarci i tolerancyjni
Rusza III edycja programu „Szkoła otwarta i tolerancyjna”. Jego celem jest promowanie postaw tolerancji, szacunku i otwartości na ludzi, bez względu na pochodzenie, rasę, wygląd, poglądy, wyznanie oraz status społeczny i materialny.


13 września, w piątek w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się inauguracja III sezonu projektu miejskiego Szkoła Otwarta i Tolerancyjna. Uroczystość połączona będzie z II Galą Liderów Samorządności i Tolerancji KOSTKA. W trakcie gali nagrodzimy najaktywniejszych młodych społeczników z Bydgoszczy, którzy w swojej pracy wyróżniają się kreatywnością, samorządnością lub aktywnością. Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach wiekowych. Na zakończenie zaplanowano losowanie szkół na przyszłoroczny Festiwal Kultur.

Bydgoski Projekt Miejski „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna” jest realizowany od roku 2017. Głównym celem programu jest stworzenie wspólnej platformy działań dla bydgoskiej społeczności uczniowskiej, promujących postawę tolerancji i otwartości na ludzi bez względu na pochodzenie, rasę, wygląd, poglądy, wyznanie oraz status społeczny i materialny.

Chodzi także o uwrażliwienie młodych ludzi na zagadnienie tolerancji, akceptacji i wielokulturowości, rozwijanie empatii u młodzieży, przezwyciężanie stereotypów i uprzedzeń, a także promocję wiedzy o mniejszościach etnicznych.
III edycja Szkoły Otwartej i Tolerancyjnej oraz II Gala Liderów Samorządności i Tolerancji KOSTKA odbędzie się 13 września (piątek), o godz. 11.00, w Miejskim Centrum Kultury, przy ul. Marcinkowskiego 5.

Warto wiedzieć:
Program „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna” powstał na bazie kampanii Forum Obywateli Bydgoszczy zainicjowanej w styczniu 2017 roku pod nazwą „Bydgoszcz otwarta i tolerancyjna”.  Bydgoszczanie zrzeszeni w forum podjęli się szeroko pojętej działalności związanej z zapobieganiem nietolerancji, ksenofobii i agresji w relacjach społecznych. W 2018 roku na ulicy Pięknej z ich inicjatywy powstał mural, któremu przyświeca hasło Bydgoszczy otwartej i tolerancyjnej, promuje równość i pokazuje, że różnorodność jest wartością.