logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ambitne plany rozbudowy uniwersyteckiego szpitala
Collegium Medicum rozstrzygnęło konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy swojej bazy znajdującej się na terenie pomiędzy ulicami Curie-Skłodowskiej i Powstańców Wielkopolskich. Dzięki niemu ta część miasta ze Szpitalem Uniwersyteckim nr 1 ma być zabudowywana w oparciu o najlepsze standardy. Do 25 października można oglądać wystawę konkursowych prac.


Zadaniem uczestników konkursu było  stworzenie koncepcji zgodnej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uwzględniającej wszystkie przepisy wynikające m.in. z prawa budowlanego. Koncepcje uwzględniają  również wymogi funkcjonalne i optymalne wykorzystanie wolnej przestrzeni oraz nowopowstałych powierzchni.

Architekci przygotowywali łącznie koncepcje 6 budynków. Znaleźć mają się w nich m.in. pomieszczenia dydaktyczne, badawcze, nowe oddziały szpitalne, sale konferencyjne, parking wielopoziomowy, archiwa, magazyny. Przewidują one również zlokalizowanie na terenie uczelni centrum dydaktyczno-kongresowego z salą na 1000 osób. Jury oceniało nowoczesność, unikatowość i estetykę oraz spójność z otoczeniem.

Ostatecznie sąd konkursowy zdecydował o przyznaniu II i III nagrody. Żadna z prac nie spełniła wszystkich kryteriów oceny w stopniu pozwalającym na przyznanie I nagrody. Najwyżej oceniono opracowanie przygotowane przez architekta Artura Klimczaka. III nagrodę ex-aequo zdobył zespół architektów Jakub Gorzka z Jackiem Józekowskim oraz architekt Rafał Stemporowski. Wystawę wszystkich prac konkursowych można obejrzeć  do 25 października 2019 roku  w godz. 8:00-17:00 w budynku A Collegium Medicum przy ul. Jagiellońskiej 13 w Bydgoszczy.

Wstępnie władze uczelni zakładają, że rozbudowa Collegium Medicum rozpocznie się od realizacji Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii Medycznych.  Budynek ma powstać na rogu ul. M. Curie-Skłodowskiej i dr. A. Jurasza. Wcześniej powstanie sala sportowa od strony ul. Powstańców Wielkopolskich, na która uczelnia ma już zagwarantowane środki.

Fot. Materiały inwestora