logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Akcja wymiany ciepła w tym roku zawieszona
W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa nie odbędzie się coroczna akcja wymiany ciepła. Dzielenie się ciepłem polegało na pomocy w skompletowaniu zimowej garderoby osobom potrzebującym. Zawieszony został także program Złota Rączka dla seniora.


Idea akcji polegała na przekazywaniu niepotrzebnych ciepłych ubrań osobom potrzebującym. Okrycia wierzchnie można było pozostawić na jednym z sześciu wieszaków zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Akcja była prowadzona co roku w czasie zimy.
 
Umiejscowienie wieszaków w miejscach ogólnodostępnych może powodować gromadzenie się osób zainteresowanych. W obecnej sytuacji epidemicznej ta z pozoru nieszkodliwa sytuacja może narazić uczestników akcji na zakażenie się koronawirusem. W związku z tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zdecydował o wstrzymaniu akcji do czasu poprawy sytuacji epidemicznej.

Obecnie nie funkcjonuje także program Złota Rączka, skierowany do bydgoskich seniorów. W trosce o osoby starsze, które znajdują się w grupie ryzyka czasowo zawieszono realizację tej usługi. Program działa od października 2018 roku i skierowany jest do osób powyżej 65 roku życia, samotnych i niepełnosprawnych, prowadzących jednoosobowe gospodarstwo, których dochód nie przekracza kwoty 1402,00 zł netto Polega na świadczeniu pomocy w nieskomplikowanych sprawach technicznych i drobnych naprawach, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy i uprawnień, natychmiastowej interwencji i nie są świadczone w ramach innych umów np. przez wspólnotę mieszkaniową czy administrację budynku.